NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐlỂM LAO ĐỘNG VÀ NGUY CƠ RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG Ở KỸ THUẬT VIÊN RĂNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐlỂM LAO ĐỘNG VÀ NGUY CƠ RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG Ở KỸ THUẬT VIÊN RĂNG

 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐlỂM LAO ĐỘNG VÀ NGUY CƠ RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG Ở KỸ THUẬT VIÊN RĂNG

Nguyền Ngọc Sơn*, Nguyễn Tùng Linh**, * Viện Quân y 354, ** Học viện Quân y,
Nghiên cứu được tiến hành trên các kỹ thuật viên răng có tuổi đời trung bình là 39,8 ± 8,3 tuổi và tuổi nghề trung binh là 18,3 ±9,1 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong hoạt động nghề nghiệp, các KTV răng phải lao động ỏ tư thế bắt buộc, 33,3% làm việc ỏ tư thế ngổi >50% thời gian lao động; 29,1% sổ người làm việc ỏ tư thế đứng >50% thời gian lao động; tư thế củi và xoay >50% thời gian lao động chiếm tỷ lệ thấp (8,3% và 4,2%). Hầu hết KTV rảng (95,8%) có đau mỏi ỉt nhất một vị trí. Các vị trí đau mỏi nhiều nhất là vùng gáy (50,0%), bẻ vai (62,5%) và khuỷu tay (45,8%).
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment