NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG HẢI SÂM VÀ RABITON LÊN CHỈ SỐ ENZYM CREATINKINASE, URÊ

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG HẢI SÂM VÀ RABITON LÊN CHỈ SỐ ENZYM CREATINKINASE, URÊ

 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG HẢI SÂM VÀ RABITON LÊN CHỈ SỐ ENZYM CREATINKINASE, URÊ , CREATININ MÁU V NIỆU ỏ VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ U16- SÔNG LAM NGHỆ AN

Hoàng Thị Ái Khuê Trường Đại học Vinh
Nghiên cứu được tiến hành trên 30 vận động viên U16, Sông Lam Nghệ An đang thòi kỳ tập luyện trước thi đấư. Đối tượng được uống viên nang Hải sâm và Rabiton với liều 3 viên/ ngày chia làm 3 lần, hàm lượng 200mg/viên, uổng trước bữa ăn trong thời gian 2 tháng. Kết quả cho thây viên nang Hải sâm và Rabiton có tác dụng giảm hoạt độ enzym creaỉinkinase, urê và Creatinin máu ỏ điều kiện yên tĩnh sau 2 tháng tập luyện. Cụ thể là sau 2 tháng tập luyện, ỏ điều kiện yên tĩnh, hoạt tính enzym creatinkinase, urê, Creatinin trong máu hai nhóm thực nghiệm uổng viên nang Hải sâm và Rabiton thay đổi không đáng kể (p>0,05). Trong khi đố, ỏ nhóm đối chứng, sau 2 tháng tập luyện, hoạt tinh enzym creatinkinase tăng lẽn vờ p<0,01, nồng độ urê máu và niệu, cũng như Creatinin máu tăng lên đáng kề vờ p<0,05- 0.001. 

 
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment