Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần

Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần

Luận án Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần. Thông vách nhĩ thất bán phần (partial atrioventricular septal defect – pAVSD) chiếm 80% tổng số bệnh thông vách nhĩ thất. Đây là bệnh tim bẩm sinh có tần suất tương đối thấp, chiếm tỉ lệ 20% tổng số bệnh thông liên nhĩ. Bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ đứng hàng thứ tư sau thông liên thất, còn ống động mạch và tứ chứng Fallot [5]. Tổn thương giải phẫu cơ bản thông vách nhĩ thất bán phần gồm: thông liên nhĩ lỗ nguyên phát, hai bộ máy van nhĩ thất riêng biệt nằm trên một mặt phẳng, van hai lá (van nhĩ thất trái) có khe lá trước van hai lá có thể gây hở van, van 3 lá (van nhĩ thất phải) có thể hở van do khoảng trống giữa lá vách và lá trước van ba lá rộng. Trên thế giới, bệnh được gọi với nhiều thuật ngữ khác nhau như: thông sàn nhĩ thất bán phần hay kênh nhĩ thất bán phần (pAVC: partial atrioventricular canal), thông liên nhĩ lỗ tiên phát (ostium primum atrial septal defects), khiếm khuyết gối nội mạc (endocardial cushion defects) [5],[6],[7],[16],[18],[23],[66],[77], [83],[98].

Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần Thông vách nhĩ thất được mô tả lần đầu tiên bởi Maude Abbott (1936) với 2 thể thông liên nhĩ lỗ tiên phát và thông vách nhĩ thất toàn phần. Roger và Edwards (1948) mô tả những nét tương đồng về tổn thương của hai thể này, sau đó Wakai và Edwards (1958) thống nhất gọi 2 thể bệnh này là thông vách nhĩ thất bán phần và thông vách nhĩ thất toàn phần theo thương tổn giải phẫu đặc trưng. Theo Kirlin (2013) [54], các tác giả Lev và Bharati mô tả chi tiết nút nhĩ thất, bó His trong bệnh lý thông vách nhĩ thất, đồng thời đưa ra khái niệm thông vách nhĩ thất thể trung gian (intermediate atrioventricular septal defect). Tuy nhiên mãi tới năm 1979 Gian Piero Piccoli và cộng sự (cs) nghiên cứu trên 114 ca thông vách nhĩ thất mới mô tả một cách chi tiết về vòng van, vách liên thất buồng nhận, sự dài hơn bình thường của đường thoát thất trái và sự thiểu sản các lá van [83].
Lillehei và cs (1954) phẫu thuật thành công trường hợp thông vách nhĩ thất đầu tiên, tiếp sau đó là Kirklin và cs (1955) mặc dù tỉ lệ tử vong khi đó lên tới 50%. Các biến chứng thường gặp sau phẫu thuật là block nhĩ thất hoàn toàn, hở van hai lá nặng, hẹp đường ra thất trái [55],[56],[60],[61],[88]. Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần
Trên thế giới, thông vách nhĩ thất đã được nghiên cứu từ khá lâu và đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên cũng còn những vấn đề chưa được thống nhất giữa các nhóm tác giả. Ví dụ như: đóng khe lá van nhĩ thất trái cho tất cả các bệnh nhân hay không khi sửa van hai lá? Stephan Aubert và cs (1974 – 2001) đã đóng khe van hai lá cho tất cả các bệnh nhân nghiên cứu (208 bệnh nhân)[15], El-Najdawi (2000) chỉ đóng khe van hai lá cho những trường hợp hở vừa và nặng, không đóng khe van hai lá ở các trường hợp không hở hoặc hở nhẹ trước mổ với quan điểm không hở thì không đóng và không cần thiết phải đóng toàn bộ chiều cao khe van nếu như van đã kín [34]. Vấn đề vá thông liên nhĩ như thế nào để tránh gây tổn thương nút nhĩ thất và bó His khi giải phẫu hệ thần kinh tim trong bệnh lý này có nhiều thay đổi so với bình thường. Leca, Neveux, Vouhe đề xuất kỹ thuật vá thông liên nhĩ để xoang vành sang trái sẽ giảm được tối đa nguy cơ trên [7]. Mavroudis C và Backer C.L. (2003) lại cho rằng dù để xoang vành qua phải hay qua trái cũng không cải thiện tỷ lệ biến chứng về dẫn truyền của tim [66].
Tại Việt nam, các trung tâm tim mạch như Bệnh viện Việt Đức, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện tim Hà nội, Trung tâm tim mạch Bệnh viện E, Bệnh viện Trung ương Huế đã phẫu thuật thành công những trường hợp thông vách nhĩ thất bán phần đầu tiên. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào báo cáo đầy đủ về giải phẫu, sinh lý cũng như chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh lý này. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần” nhằm mục tiêu:
1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thông vách nhĩ thất bán phần được phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội.
2. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị thông vách nhĩ thất bán phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

MỤC LỤC

Trang bìa phụ
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục bảng
Danh mục biểu đồ
Danh mục hình
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 4
1.1. Phôi thai học và tổn thương giải phẫu bệnh thông vách nhĩ thất 4
1.1.1. Sự phát triển của gối nội mạc 4
1.1.2. Sự hình thành thương tổn giải phẫu bệnh thông vách nhĩ thất dưới góc nhìn của phôi thai học 5
1.1.3. Giải phẫu bệnh thông vách nhĩ thất bán phần 7
1.2. Sinh lý bệnh và chẩn đoán thông vách nhĩ thất 13
1.2.1. Phân loại thông vách nhĩ thất 13
1.2.2. Sinh lý bệnh thông vách nhĩ thất bán phần 14
1.2.3. Chẩn đoán bệnh thông vách nhĩ thất bán phần 16
1.3. Điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần 23
1.3.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu và phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần 23
1.3.2. Các kỹ thuật chính phẫu thuật sửa thông vách nhĩ thất bán phần 24
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
2.1. Đối tượng nghiên cứu 33
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 33
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 33
2.2. Phương pháp nghiên cứu 34
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: 34
2.2.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu 34
2.3. Đạo đức nghiên cứu 52
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53
3.1. Đặc điểm chung 53
3.2. Đặc điểm lâm sàng 54
3.3. Thăm dò cận lâm sàng 56
3.3.1. Siêu âm tim 56
3.3.2. Điện tim và X quang tim phổi 58
3.4. Đặc điểm tổn thương giải phẫu trong mổ 60
3.5. Kỹ thuật mổ 61
3.5.1. Kỹ thuật sửa van 2 lá 61
3.5.2. Kỹ thuật sửa van 3 lá và đóng thông liên nhĩ 62
3.6. Thời gian chạy máy tim phổi 63
3.7. Điều trị sau mổ và các biến chứng gặp phải 64
3.7.1. Thuốc trợ tim vận mạch 64
3.7.2. Thời gian thở máy, nằm viện và biến chứng sau phẫu thuật 65
3.8. Kết quả siêu âm tim trước khi bệnh nhân xuất viện 68
3.9. Kết quả sau phẫu thuật 3 tháng 72
3.10. Kết quả sau phẫu thuật 6 tháng 74
3.11. Những thay đổi sau phẫu thuật theo thời gian 76
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 81
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 81
4.2. Các triệu chứng lâm sàng trước phẫu thuật 83
4.2.1. Triệu chứng cơ năng 83
4.2.2. Triệu chứng thực thể 84
4.3. Đặc điểm cận lâm sàng 86
4.3.1. Điện tâm đồ và X quang tim phổi 86
4.3.2. Siêu âm Doppler tim 88
4.4. Đặc điểm thương tổn và kỹ thuật áp dụng điều trị 90
4.4.1. Đặc điểm tổn thương 90
4.4.2. Đặc điểm kỹ thuật 91
4.5. Kết quả sớm sau phẫu thuật 99
4.5.1. Thời gian thở máy và nằm viện sau mổ 99
4.5.2. Dùng thuốc trợ tim vận mạch 100
4.5.3. Biến chứng và tử vong sớm sau phẫu thuật 100
4.6. Đặc điểm siêu âm khi ra viện 103
4.7. Kết quả kiểm tra sau phẫu thuật 3 tháng – 6 tháng 104
4.7.1. Triệu chứng lâm sàng 104
4.7.2. Siêu âm Doppler tim 106
KẾT LUẬN 109
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN
CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Đào Quang Vinh, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Sinh Hiền, Đặng Hanh Sơn và c.s. (2008), “Nhận xét kết quả sớm sau phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh kênh nhĩ thất bán phần tại bệnh viện tim Hà Nội”, Tạp chí y học Việt nam, (số đặc biệt tháng 11/2008); tr. 77-85.
2. Đào Quang Vinh và c.s. (2010), “Nhận xét kết quả sớm sau phẫu thuật sửa chữa toàn bộ bệnh kênh nhĩ thất toàn phần tại bệnh viện tim Hà Nội”. Tạp chí y học Việt nam, (số đặc biệt tháng 11/2010); tr. 5-11.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
1. Đỗ Doãn Lợi và c.s. (2011), “Hở van hai lá”, Một số vấn đề trong chẩn đoán điều trị bệnh tim mạch; tr. 389-405.
2. Đại Học Y Hà Nội (2004), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học và sức khỏe cộng đồng, NXB Y Học.
3. Nguyễn Văn Phan (2006), Nghiên cứu áp dụng phương pháp sửa van của Carpentier trong bệnh hở van hai lá, luận án tiến sỹ y học.
4. Phạm Gia Khải, Nguyễn Lân Việt và c.s. (2008),”Khuyến cáo 2008 của hội tim mạch học Việt Nam về chẩn đoán và điều trị tăng áp lực động mạch phổi”, Khuyến cáo 2008 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa, NXB Y Học; tr. 103-139.
5. Phạm Nguyễn Vinh (2001), “Kênh nhĩ thất”, Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch tập 1; tr. 79-90.
6. Phạm Nguyễn Vinh và c.s. (2001), “Bệnh tim bẩm sinh ở người trưởng thành”, Bệnh tim mạch; tr. 357-388.
Tiếng Pháp:
7. Leca F., et al. (1987), “Canal atrio-ventriculaire”, L’Encyclopédie médico-chirurgicale, Édition techniques, Thorax II; 1/42777-10/42777.
Tiếng Anh:
8. Adachi I., et al. (2008), “Surgical anatomy of atrioventricular septal defect”, Asian Cardiovasc Thorac Ann, 16(6); pp. 497-502.
9. Agny M., et al. (1999), “Repair of Partial Atrioventricular Septal Defect in Children Less Than Five Years of Age: Late Results”, Ann Thorac Surg, (67); pp. 1412– 4.
10. Al-Hay A.A., et al. (2004), “The left atrioventricular valve in partial atrioventricular septal defect: management strategy and surgical outcome”, Eur J Cardiothorac Surg, 26(4); pp. 754-61.
11. Allen, H.D., et al. (2008), “Atrioventricular Septal Defects”, Moss and Adams’ Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents: Including the Fetus and Young Adults, 7th Edition.
12. Anderson R.H., et al. (1998), “Anatomic boundaries between the atrioventricular node and the atrioventricular bundle”, J Cardiovasc Electrophysiol, 9(2); pp. 225-8.
13. Anderson R.H., et al. (2013), “Wilcox’s surgical anatomy of the heart”, Cambridge.
14. Angelini A., et al. (1988), “A histological study of the atrioventricular junction in hearts with normal and prolapsed leaflets of the mitral valve”, Br Heart J, 59(6); pp. 712-6.
15. Aubert S., et al. (2005), “Atypical forms of isolated partial atrioventricular septal defect increase the risk of initial valve replacement and reoperation”, Eur J Cardiothorac Surg, 28(2); pp. 223-8.
16. Barnes N. and N. Archer (2005), “Understanding congenital heart disease”, Current Paediatrics, 15(5); pp. 421-428.
17. Barnett M.G., et al. (1988), “Long-term follow-up of partial atrioventricular septal defect repair in adults”, Chest, 94(2); pp. 321-4.
18. Baufreton C., et al. (1996), “Ten-year experience with surgical treatment of partial atrioventricular septal defect: Risk factors in the early postoperative period”, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 112(1); pp. 14-20.
19. Beke D.M., et al. (2005), “Management of the pediatric postoperative cardiac surgery patient”, Crit Care Nurs Clin North Am, 17(4); pp. 405-16, xi.
20. Bergin M.L., et al. (1995), “Partial atrioventricular canal defect: long-term follow-up after initial repair in patients > or = 40 years old”, J Am Coll Cardiol, 25(5); pp. 1189-94.
21. Bowman J.L., et al. (2014), “Should repair of partial atrioventricular septal defect be delayed until later in childhood?”, Am J Cardiol, 114(3); pp. 463-7.
22. Campbell M., et al. (1957), “The prognosis of atrial septal defect”, Br Med J, 1(5032): pp. 1375-83.
23. Campbell M. (1970), “Natural history of atrial septal defect”, Br Heart J, 32(6); pp. 820-6.
24. Castro Neto, J. V., et al. (2002). “Surgical treatment of partial atrioventricular septal defect: functional analysis of the mitral valve in the postoperative period.”, Arq Bras Cardiol, 79(5); pp. 446-453.
25. Chauvaud, S., et al. (1991). “Valve extension with glutaraldehyde-preserved autologous pericardium. Results in mitral valve repair.” J Thorac Cardiovasc Surg, 102(2); pp. 171-177.
26. Cheitlin M.D., et al. (2003), “ACC/AHA/ASE 2003 Guideline Update for the Clinical Application of Echocardiography”, ACC/AHA practice guidelines.
27. Chowdhury U.K., et al. (2009), “Specific issues after surgical repair of partial atrioventricular septal defect: Actuarial survival, freedom from reoperation, fate of the left atrioventricular valve, prevalence of left ventricular outflow tract obstruction, and other events”, J Thorac Cardiovasc Surg, 137(3); pp. 548-555.
28. Chronolab A.G. (1995), Atlas of human embryology, http://www.embryo.chronolab.com/heart.htm.
29. David I., et al. (1982), “Potentially parachute mitral valve in common atrioventricular canal: pathological anatomy and surgical importance”, J Thorac Cardiovasc Surg, 84(2); pp. 178-86.
30. DeLeon S.Y., et al. (1991), “Surgical options in subaortic stenosis associated with endocardial cushion defects”, Ann Thorac Surg, 52(5); pp. 1076-82; discussion 1082-3.
31. Dong L., et al. (2011), “Cyanosis in a primum atrial septal defect without pulmonary hypertension”, J Am Coll Cardiol, 57(22); pp. 2290.
32. Draulans-Noe H.A., et al. (1990), “Single papillary muscle (“parachute valve”) and double-orifice left ventricle in atrioventricular septal defect convergence of chordal attachment: surgical anatomy and results of surgery”, Pediatr Cardiol, 11(1); pp. 29-35.
33. Ebels T., et al. (1986), “The surgical anatomy of the left ventricular outflow tract in atrioventricular septal defect”, Ann Thorac Surg, 41(5); pp. 483-8.
34. El-Najdawi E.K., et al. (2000), “Operation for partial atrioventricular septal defect: a forty-year review”, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 119(5); pp. 880-890.
35. Falcao S., et al. (1999), “Cross sectional echocardiographic assessment of the extent of the atrial septum relative to the atrioventricular junction in atrioventricular septal defect”, Heart, 81(2); pp. 199-205.
36. Faletra F.F., et al. (2011), “Real-time 3-dimensional transesophageal echocardiography of the atrioventricular septal defect”, Circ Cardiovasc Imaging, 4(3); pp. e7-9.
37. Fasting H., et al. (1980), “Atrial septal defect, primum type. Results of surgical closure in 46 patients”, Scand J Thorac Cardiovasc Surg, 14(2); pp. 165-8.
38. Gahagan T. and a.R.F. Ziegler (1967), “Triatrial heart with pessistent astrium prinum and cleft mitral vale.”, Ann Thorac Surg, 3; pp. 231-234.
39. Gatzoulis M.A., et al. (1999), “Surgery for Partial Atrioventricular Septal Defect in the Adult”, Ann Thorac Surg 67; pp. 504-10.
40. Gauer I.C., et al. (2003), “Seventy-five years’ survival in partial atrioventricular septal defect”, J Heart Valve Dis, 12(4); pp. 538-42.
41. Gong Q.H., et al. (2005), “Surgical treatment of partial atrioventricular septal defect”, Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 30(3); pp. 328-30.
42. Gurbuz, A. T., et al. (1999). “Left ventricular outflow tract obstruction after partial atrioventricular septal defect repair.” Ann Thorac Surg, 68(5); pp. 1723-1726.
43. Heydarian M., et al. (1985), “Partial atrioventricular canal associated with discrete subaortic stenosis”, Am Heart J, 109(4); pp. 915-7.
44. Hill N.S., et al. (2009), “Postoperative Pulmonary Hypertension: Etiology and Treatment of a Dangerous Complication”, Respiratorycare, 54(7); pp. 958-68.
45. Ho S.Y., et al. (1985), “Heart block and atrioventricular septal defect”, Thorac Cardiovasc Surg, 33(6); pp. 362-5.
46. Ho S.Y., et al. (1992), “Morphology of the posterior junctional area in atrioventricular septal defects”, Ann Thorac Surg, 54(2); pp. 264-70.
47. Hsu D.T. and G.D. Pearson (2009), “Heart failure in children: part I: history, etiology, and pathophysiology”, Circ Heart Fail, 2(1); pp. 63-70.
48. Hynes J.K., et al. (1982), “Partial atrioventricular canal defect in elderly patients (aged 60 years or older)”, Am J Cardiol, 50(1); pp. 59-62.
49. Jacobstein M.D., et al. (1985), “Evaluation of atrioventricular septal defect by magnetic resonance imaging”, Am J Cardiol, 55(9); pp. 1158-61.
50. Jerbi S., et al. (2009), “Surgery of 56 patients having a partial atrioventricular septal defect”, Ann Cardiol Angeiol (Paris), 58(2); pp. 129-33.
51. Kamesui T., et al. (1997), “A case of Ellis-van Creveld syndrome with partial atrioventricular septal defect and double orifice mitral valve”, Nihon Kyobu Geka Gakkai Zasshi, 45(4); pp. 589-93.
52. Khonsari S. (2000), “Atrioventricular septal defect”, Cardiac surgery safeguards and pitfalls in operative technique 4th edition; pp. 263-271
53. King R.M., et al. (1986), “Prognostic factors and surgical treatment of partial atrioventricular canal”, Circulation, 74(3 Pt 2); pp. I42-6.
54. Kirklin J.W., Kouchokos N.T, Blackstone E.H (2013), “Atrioventricular Septal Defect”, Cardiac Surgery 4rd edition; pp. 1227-1274
55. Kirklin J.W., et al. (1955), “Repair of the partial form of persistent common atrioventricular canal; so-called ostium primum type of atrial septal defect with interventricular communication”, Ann Surg, 142(5); pp. 858-62.
56. Kuralay E., et al. (1999), “Left atrioventricular valve repair technique in partial atrioventricular septal defects”, Ann Thorac Surg, 68(5); pp. 1746-50.
57. Lappen R.S., et al. (1983), “Masked subaortic stenosis in ostium primum atrial septal defect: recognition and treatment”, Am J Cardiol, 52(3); pp. 336-40.
58. Levy S., et al. (1974), “Long-term follow-up after surgical correction of the partial form of common atrioventricular canal (ostium primum)”, J Thorac Cardiovasc Surg, 67(3); pp. 353-63.
59. Van Mierop L.H., et al. (1962), “The anatomy and embryology of endocardial cushion defects”, J Thorac Cardiovasc Surg 43; pp. 71- 83.
60. Lillehei C.W., et al. (1955), “The direct-vision intracardiac correction of congenital anomalies by controlled cross circulation; results in thirty-two patients with ventricular septal defects, tetralogy of Fallot, and atrioventricularis communis defects”, Surgery, 38(1); pp. 11-29.
61. Lozano C., et al. (1990), “Surgery of atrioventricular septal defects. Review of the first 100 cases”, Eur J Cardiothorac Surg, 4(7); pp. 359-64.
62. Lukacs L.L., et al. (1992), “Late results after repair of partial atrioventricular septal defect in adolescents and adults”, Tex Heart Inst J, 19(4); pp. 265-9.
63. Manning P.B. (2007), “Partial atrioventricular canal: pitfalls in technique”, Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu; pp. 42-6.
64. Matsuyama T.A., et al. (2012), “Anatomic assessment of variations in myocardial approaches to the atrioventricular node”, J Cardiovasc Electrophysiol, 23(4); pp. 398-403.
65. Mavroudis C., et al. (2013), “Operative techniques in association with arrhythmia surgery in patients with congenital heart disease”, World J Pediatr Congenit Heart Surg, 4(1); pp. 85-97.
66. Mavroudis C., Backer C.L. (2013), “Atrioventricular Canal Defects”, Pediatric Cardiac Surgery 4th edition; pp. 342-360.
67. Mazgalev T.N., et al. (2001), “Anatomic-electrophysiological correlations concerning the pathways for atrioventricular conduction”, Circulation, 103(22); pp. 2660-7.
68. McMullan M.H., et al. (1973), “Surgical treatment of partial atrioventricular canal”, Arch Surg, 107(5); pp. 705-10.
69. Meijboom E.J., et al. (1986), “Left atrioventricular valve after surgical repair in atrioventricular septal defect with separate valve orifices (ostium primum atrial septal defect): an echo-Doppler study”, Am J Cardiol, 57(6); pp. 433-6.
70. Meimoun P., et al. (2002), “Frequency, predictors, and consequences of atrioventricular block after mitral valve repair”, Am J Cardiol, 89(9); pp. 1062-6.
71. Miller A., et al. (2010), “Long-term survival of infants with atrioventricular septal defects”, J Pediatr, 156(6); pp. 994-1000.
72. Milo S., et al. (1979), “Straddling and overriding atrioventricular valves: morphology and classification”, Am J Cardiol, 44(6); pp. 1122-34.
73. Minich L.L., et al. (2010), “Partial and transitional atrioventricular septal defect outcomes”, Ann Thorac Surg, 89(2); pp. 530-6.
74. Moroi M., et al. (1995), “Partial type of common atrioventricular canal defect associated with mitral stenosis”, Intern Med, 34(5); pp. 441-5.
75. Murashita T., et al. (2004), “Left atrioventricular valve regurgitation after repair of incomplete atrioventricular septal defect”, Ann Thorac Surg, 77(6); pp. 2157-62.
76. Pacifico A.D. (1989), “Surgical treatment of complex atrioventricular septal defects”, Cardiol Clin, 7(2); pp. 399-410.
77. Pacifico A.D. (2006), “Atrioventricular Septal Defects”, Surgery for Congenital Heart Defects, 3rd edition; pp. 373-386.
78. Padala S.M. (2010), “Mechanics of the mitralvalve after surgical repair – aninvitro study”, A Dissertation Presented to The Academic Faculty; pp. 46-56
79. Paladini D., et al. (2009),”Partial atrioventricular septal defect in the fetus: diagnostic features and associations in a multicenter series of 30 cases”,Ultrasound Obstet Gynecol, 34(3): pp. 268-73.
80. Permut L.C. and V. Mehta (1997), “Late results and reoperation after repair of complete and partial atrioventricular canal defect”, Semin Thorac Cardiovasc Surg, 9(1); pp. 44-54.
81. Piatkowski R., et al. (2009), “Transesophageal real time three-dimensional echocardiography in assessment of partial atrioventricular septal defect”, Echocardiography, 26(9); pp. 1092-4.
82. Piccoli G.P., et al. (1982), “Left-sided obstructive lesions in atrioventricular septal defects: an anatomic study”, J Thorac Cardiovasc Surg, 83(3); pp. 453-60.
83. Picoli G.P., et al. (1979), “Morphology and classification of atrioventricular defects”, Br Heart J, (42); pp. 621-632.
84. Prendergast B., et al. (1996), “Double-orifice right atrioventricular valve associated with partial atrioventricular septal defect”, Ann Thorac Surg, 62(3); pp. 893-5.
85. Puga F.J. (1998), “Reoperation after repair of atrioventricular canal defects”, Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu, (1); pp. 123-128.
86. Rizzoli G., et al. (1984), “Operative risk of correction of atrioventricular septal defects”, Br Heart J, 52(3); pp. 258-65.
87. Sanchez-Quintana D., et al. (1997), “Architecture of the atrial musculature in and around the triangle of Koch: its potential relevance to atrioventricular nodal reentry”, J Cardiovasc Electrophysiol, 8(12); pp. 1396-407.
88. Sellors T.H. and W. Somerville (1961), “The persistent ostium primum atrial septal defect. (Partial persistent common atrioventricular canal)”, Postgrad Med J, 37; pp. 646-52.
89. Seo J.W., et al. (1992), “Surgical significance of morphological variations in the atrial septum in atrioventricular septal defect for determination of the site of penetration of the atrioventricular conduction axis”, J Card Surg, 7(4); pp. 324-32.
90. Shuhaiber J.H., et al. (2009), “Current options and outcomes for the management of atrioventricular septal defect”, Eur J Cardiothorac Surg, 35(5); pp. 891-900.
91. Silverman N.H., et al. (1986), “Atrioventricular septal defects: cross-sectional echocardiographic and morphologic comparisons”, Int J Cardiol, 13(3); pp. 309-31.
92. Soufflet, V., et al. (2005). “Repair for partial and complete atrioventricular septal defect: single centre experience and long-term results.”, Acta Clin Belg60(5); 236-242.
93. Spanos P.K., et al. (1977), “Repair of atrioventricular canal associated with membranous subaortic stenosis”, Mayo Clin Proc, 52(2); pp. 121-4.
94. Stewart S., et al. (1987), “Partial Atrioventricular Canal Defect: The Early and Late Results of Operation”, Ann Thorac Surg (43); pp. 527-529.
95. Stoyanov M.K., et al. (2010), “Selective slow pathway ablation using transseptal approach in a patient with surgically corrected partial atrioventricular canal defect and atrioventricular nodal reentrant tachycardia of the common type”, Europace, 12(5); pp. 756-7.
96. Stulak J.M., et al. (2010), “Reoperations After Repair of Partial Atrioventricular Septal Defect: A 45-Year Single-Center Experience”, The Annals of Thoracic Surgery, 89(5); pp. 1352-1359.
97. Thiene G., et al. (1981), “Surgical anatomy and pathology of the conduction tissues in atrioventricular defects”, J Thorac Cardiovasc Surg, 82(6); pp. 928-37.
98. Towbin R. and D. Schwartz (1981), “Endocardial cushion defects: embryology, anatomy, and angiography”, AJR Am J Roentgenol, 136(1); pp. 157-62.
99. Vazquez-Antona C.A., et al. (2008), “Anatomic spectrum between complete and partial atrioventricular septal defect. Two and three-dimensional echocardiography approach”, Arch Cardiol Mex, 78(1); pp. 40-51.
100. Warnes C.A., et al. (1984), “Atrioventricular septal defect (primum atrial septal defect) with prolonged survival (despite severe mitral regurgitation and pulmonary hypertension) and associated cardiac calcification (mitral anulus, coronary artery and pulmonary trunk)”, Am J Cardiol, 54(6); pp. 689-91.
101. Woods W.A., et al. (2003), “Care of children who have had surgery for congenital heart disease”, The American Journal of Emergency Medicine, 21(4); pp. 318-327.
102. Yu Y., et al. (1997), “Surgical consideration in congenital partial atrioventricular septal defect in 59 patients”, Zhonghua Wai Ke Za Zhi, 35(7); pp. 428-30.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment