NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG PHỤ CỦA SỐC ĐIỆN GÂY MÊ TĨNH MẠCH BẰNG PROPOFON TRÊN MỘT SỐ BỆNH TÂM THẦN

NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG PHỤ CỦA SỐC ĐIỆN GÂY MÊ TĨNH MẠCH BẰNG PROPOFON TRÊN MỘT SỐ BỆNH TÂM THẦN

 NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG PHỤ CỦA SỐC ĐIỆN GÂY MÊ TĨNH MẠCH BẰNG PROPOFON TRÊN MỘT SỐ BỆNH TÂM THẦN

Bùi Quang Huy*
TÓM TẮT
Nghiên cứu trên 52 bệnh nhân  (BN) tâm thần được điều trị  sốc điện  (SĐ) gây mê tĩnh mạch (TM) bằng propofon, so sánh với 50 dùng SĐ cổ điển, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
– Số lần làm SĐ 6 – 7 lần chiếm 69,23%.
– Độ dài trung bình cơn co cứng và co giật 12,26 giây.
– Cơn co cứng chỉ gặp ở 34,61% trường hợp và kéo dài 2,56 ± 1,48 giây. 
– Cơn co giật gặp ở tất cả trường hợp, kéo dài 8,14 ± 1,84 giây.
– Cơn co giật toàn thể gặp 34,61% BN, còn lại 63,39% BN chỉ có cơn co giật cục bộ.
– Tác dụng không mong muốn hay gặp nhất lµ đau đầu (69,23%). 38,47% BN còn lo lắng nhẹ

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment