NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ CÁC TRƯỜNG HỢP CHỬA SẸO MỔ LẤY THAI BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ CÁC TRƯỜNG HỢP CHỬA SẸO MỔ LẤY THAI BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ CÁC TRƯỜNG HỢP CHỬA SẸO MỔ LẤY THAI BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG
Nguyễn Quảng Bắc1, Nguyễn Thị Kim Ngân2
1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương
2 Bệnh viện đa khoa Gia Lâm
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả điều trị phẫu thuật các trường hợp chửa sẹo mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Phương pháp: Tiến cứu mô tả. Kết quả: Các trường hợp mổ mở lấy khối chửa bảo tồn tử cung chiếm tỷ lệ là 83,1%, mổ cắt tử cung bán phần là 13,5%, mổ nội soi lấy khối chửa chiếm 3,4%. Nguyên nhân chuyển phương pháp nhiều nhất là chảy máu có 23 trường hợp. Có 14 trường hợp có tai biến chảy máu chiếm 23,7%. Kết luận: Phẫu thuật các trường hợp chửa sẹo mổ lấy thai chủ yếu là mổ lấy khối chửa bảo tồn tử cung.

Chửa  ở  sẹo  mổ  lấy  thai  (CSMLT)  gây  biến chứng nặng nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí  kịp thời. Bệnh có nguy cơ gây vỡ tử cung và  băng  huyết  đe  dọa  tính  mạng  người  bệnh hoặc mấtkhả năng sinh sản khi bệnh nhân còn rất trẻ. Xuất phát từ thực tiễn lâm sàng cho thấy số lượng CSMLT ngày càng tăng, bệnh có tỷ lệ biến chứng cao, nguy hiểm đe dọa tính mạng và sức khỏe sinh sản của người bệnh.Phương pháp điều  trị  gồm  các  nhóm  sau:  điều trị  nội  khoa,can thiệp ngoại khoa,phẫu thuật,phối hợp các phương pháp điều trị.Điều trị bằng phẫu thuật là điều trị triệt để và là phương pháp cuối cùng, từ đó đưa ra các khuyến cáo, bài học từ những thất bại này để cải thiện, nâng cao chất lượng điều trị.Vì  vậy,  chúng  tôi  tiến  hành  đề  tài “Nghiên  cứu  điều  trị  các  trường  hợp  chửa  sẹo mổ lấy thai bằng phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Chửa sẹo mổ lấy thai

Tài liệu tham khảo
1. Wang, Y.L., et al., Laparoscopic management of ectopic pregnancies in unusual locations. Taiwan J Obstet Gynecol, 2014. 53(4): p. 466-70. 
2. Ghezzi, F., et al., Conservative treatment by chemotherapy and uterine arteries embolization of a cesarean scar pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2002. 103(1): p. 88-91. 
3. Timor-Tritsch, I.E., et al., The diagnosis, treatment, and follow-up of cesarean scar pregnancy. Am J Obstet Gynecol, 2012. 207(1): p. 44 e1-13. 
4. Lee, C.L., et al., Laparoscopic management of an ectopic pregnancy in a previous Caesarean section scar. Hum Reprod, 1999. 14(5): p. 1234-6. 
5. Đinh Quốc Hưng (2011), Nghiên cứu chửa ở sẹo mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương,. Trường đại học Y Hà Nội. 
6. Phạm Thị Hải Yến (2014), Đánh giá kết quả điều trị chửa sẹo mổ lấy thai bằng MTX/ hút thai tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 9 năm 2014, Đại học Y Hà Nội. 
7. Diêm thị Thanh Thuỷ (2013), Nghiên cứu chửa sẹo mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, Trường đại học Y Hà Nội. 

NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ CÁC TRƯỜNG HỢP CHỬA SẸO MỔ LẤY THAI BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

Leave a Comment