Nghiên cứu điều trị trượt đốt sống đoạn thắt lưng-cùng một tầng bằng phẫu thuật vít cuống cung qua da

Nghiên cứu điều trị trượt đốt sống đoạn thắt lưng-cùng một tầng bằng phẫu thuật vít cuống cung qua da

Nghiên cứu điều trị trượt đốt sống đoạn thắt lưng-cùng một tầng bằng phẫu thuật vít cuống cung qua da và ghép xương liên thân đốt.Trượt đốt sống (TĐS) là sự trật ra trước của một thân đốt sống trên thân đốt sống khác. Phần lớn TĐS không có triệu chứng, một số trường hợp có các triệu chứng của tình trạng mất vững cột sống, hẹp ống sống như đau lưng, đau chân, đi cách hồi, yếu chân, hội chứng đuôi ngựa.
Phẫu thuật được chỉ định cho TĐS có triệu chứng gây hạn chế đáng kể chức năng, sinh hoạt, không đáp ứng với các phương pháp điều trị bảo tồn hay có dấu hiệu tiến triển nặng.Các phẫu thuật điều trị TĐS bao gồm giải ép thần kinh, ghép xương, cố định tầng trượt bằng dụng cụ, được thực hiện đơn thuần hay kết hợp.


Ghép xương liên thân đốt (GXLTĐ) qua lỗ liên hợp kết hợp với đặt vít cuống cung (VCC) là phẫu thuật được chọn lựa để điều trị TĐS. Phẫu thuật đáp ứng được tất cả các mục tiêu điều trị TĐS là giải ép thần kinh, cố định cột sống và ngăn ngừa bệnh tiến triển.Mặc dù có hiệu quả điều trị tốt, phẫu thuật mở quy ước có hạn chế do sử dụng đường mổ giữa lưng, cắt chỗ bám cơ cạnh sống, bóc tách và vén kéo mô mềm nhiều để bộc lộ các điểm mốc giải phẫu và thực hiện các thao tác phẫu thuật. Các thương tổn của phức hợp dây chằng – cơ lưng dẫn đến các di chứng bất lợi, kéo dài sau phẫu thuật.
Đạt hiệu quả điều trị tương đương phẫu thuật mở quy ước và hạn chế đến mức tối thiểu các thương tổn do phẫu thuật gây ralà triết lý và nguyên tắc cơ sở củacác phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (XLTT). Các phẫu thuật XLTT ra đời dựa trên nguyên tắc cơ sở này.
Năm 2003, FoleyK.T. sáng chế hệ thống dụng cụ chuyên dụng CD Horizon Sextant II (công ty Medtronic, Mỹ), được sử dụng để thực hiện phẫu thuật GXLTĐ qua lỗ liên hợp kết hợp VCC theo cách thức xâm lấn tối thiểu. Phẫu thuật GXLTĐ được thực hiện dưới phẫu trường kính vi phẫu thuật và VCC được thực hiện dưới hướng dẫn hình ảnh X quang qua các đường mổ nhỏ, cạnh bên cột sống. Tổn thương do điều trị tại mỗi giai đoạn phẫu thuật được giảm tối thiểu.
Hiện nay, phẫu thuật này được thực hiện phổ biến trên thế giới và đã có nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu quả điều trị và các ưu điểm so với phẫu thuật mở quy ước. Phẫu thuật cũng đã được thực hiện tại nhiều cơ sở điều trị tại Việt Nam với các phẫu thuật viên tiên phong như Võ Xuân Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2009, Nguyễn Văn Thạch tại Hà Nội năm 2010. Các nghiên cứu trong nước hiện có đều đánh giá về kết quả lâm sàng đạt được tại thời điểm ngay sau phẫu thuật, chưa có nghiên cứu nào đánh giá kết quả theo dõi thời gian dài sau phẫu thuật và hiệu quả nắn chỉnh, phục hồi cân bằng giải phẫu cột sống của phẫu thuật. Do đó nghiên cứu sinh chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu điều trị trượt đốt sống đoạn thắt lưng – cùng một tầng bằng phẫu thuật vít cuống cung qua da và ghép xương liên thân đốt” với hai mục tiêu nghiên cứu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh của trượt đốt sống thắt lưng – cùng một tầng được chỉ định phẫu thuật vít cuống cung qua da và ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp.
2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh lý trượt đốt sống thắt lưng – cùng một tầng bằng phẫu thuật vít cuống cung qua da và ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp tại bệnh viện Nhân dân Gia Định.

+ Đóng góp mới của luận án:
– Luận án bổ xung vào y học chứng cứ kết quả chứng minh phẫu thuật GXLTĐ qua lỗ liên hợp XLTT kết hợp VCC qua da có thể thay thế phẫu thuật mở quy ước trong điều trị bệnh lý TĐS với kết quả điều trị tương đương kèm theo các ưu điểm của phương cách phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.
– Luận án nghiên cứu tiếp cận nhiều khía cạnh của phẫu thuật GXLTĐ qua lỗ liên hợp xâm lấn tối thiểu kết hợp VCC qua da. Các mục tiêu nghiên cứu bao gồm đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh của TĐS, kết quả lâm sàng thời gian theo dõi gần và xa, tỷ lệ liền xương sau 1 năm và hiệu quả nắn chỉnh, phục hồi cân bằng chiều dọc cột sống của phẫu thuật.
– Là nghiên cứu đầu tiên trong nước đánh giá hiệu quả nắn chỉnh, phục hồi cân bằng chiều dọc cột sống trong bệnh lý TĐS của phẫu thuật GXLTĐ qua lỗ liên hợp XLTT kết hợp VCC qua da.
+ Bố cục của luận án
Luận án gồm 142 trang, 33 bảng, 55 hình và 19 biểu đồ. Phần Đặt vấn đề: 2 trang; Chương 1. Tổng quan tài liệu: 36trang; Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 30trang; Chương 3. Kết quả nghiên cứu: 38trang. Chương 4.Bàn luận: 33trang; Kết luận: 2 trang; Kiến nghị: 1 trang. Danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài luận án: 1 trang. 132tài liệu tham khảo, gồm 10 tài liệu tiếng Việt, 122 tài liệu tiếng Anh. Các phụ lục.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment