NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ACYCLOVIR TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ACYCLOVIR TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ACYCLOVIR TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
Lê Văn Thanh1; Vũ Thị Thu Giang2; Trần Cát Đông3
Tạ Mạnh Hùng4; Nguyễn Văn Bạch1
TÓM TẮT
Mục tiêu: thẩm định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao nhằm định lượng acyclovir trong huyết tương chó. Đối tượng và phương pháp: loại protein trong huyết tương chó bằng
phương pháp tủa protein, sau đó định lượng acyclovir bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Khảo sát các điều kiện sắc ký, thẩm định độ đặc hiệu, độ chọn lọc, khoảng tuyến tính, giới hạn định lượng dưới, hiệu suất chiết và độ ổn định của acyclovir theo các tiêu chí của FDA. Kết quả: chiết acyclovir từ huyết tương chó bằng phương pháp tủa protein với dung môi gây tủa là axít percloric 20%; xác định được các điều kiện sắc ký như: cột, pha động, tốc độ dòng, detector. Phương pháp được thẩm định và đạt các tiêu chí theo quy định của FDA. Kết luận: có thể sử dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao để định lượng acyclovir trong huyết tương chó khi đánh giá sinh khả dụng của acyclovir trên chó thực nghiệm.

Acyclovir (ACV) là một dẫn chất tổng hợp của axít nucleosid – guanosin, có tác dụng mạnh và chọn lọc trên virut gây bệnh ở người, bao gồm virut Herpes simplex týp 1 và 2, các virut VaricellaZoster, virut Epstien-barr và cytomegalo.
Tuy nhiên, ACV có thời gian bán thải ngắn, hấp thu qua đường tiêu hóa chậm và không hoàn toàn. Với liều hiện nay, lượng thuốc hấp thu rất thấp (15 – 30%) do thời gian lưu trú tại vùng hấp thu ngắn.
Kết quả, hầu hết thuốc được đào thải qua phân (50 – 60%) ở dạng không được hấp thu [1, 2]. Để khắc phục những nhược điểm trên, chúng tôi đã bào chế thành công viên nén ACV kết dính sinh học, chế phẩm đạt tiêu chuẩn cơ sở theo các tiêu chí về viên nén của Dược điển Việt Nam V và dạng thuốc kết dính sinh học giải phóng kéo dài. Việc xác định sinh khả dụng và tương đương sinh học dựa vào các thông số dược động học của viên nénACV kết dính sinh học là cần thiết [3].
Nhằm mục đích đánh giá sinh khả dụng trên chó thực nghiệm, chúng tôi tiến hành xây dựng và thẩm định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để định lượng ACV trong huyết tương chó.

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ACYCLOVIR TRONG HUYẾT TƯƠNG CHÓ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Leave a Comment