Nghiên cứu định lượng Serratiopeptidase trong viên bao tan trong ruột

Nghiên cứu định lượng Serratiopeptidase trong viên bao tan trong ruột

Tên bài báo:Nghiên cứu định lượng Serratiopeptidase trong viên bao tan trong ruột bằng phương pháp quang phổ UV/VIS

Tác giả:    Nguyễn Đăng Lâm, Nguyễn Thị Kim Xuân, Trịnh Văn Lẩu

Tên tạp chí:    Thông báo Kiểm nghiệm

Năm xuất bản:    2001    Số:    4            Trang:    1-4

Nghiên cứu định lượng Serratiopeptidase trong viên bao tan trong ruột

Leave a Comment