Nghiên cứu độ lồi mắt trên bệnh nhân basedow bằng thước đo hertel

Nghiên cứu độ lồi mắt trên bệnh nhân basedow bằng thước đo hertel

Tên bài báo:Nghiên cứu độ lồi mắt trên bệnh nhân basedow bằng thước đo hertel

Tác giả:Trần Hữu Dàng, Ngô Đình Châu

Tên tạp chí:Y học thực hành

Năm xuất bản:1999Số:12Tập:374Trang:25-27

Tóm tắt:

Lồi mắt là triệu chứng quan trọng của bệnh basedow. Có thể đo độ lồi mắt bằng CT Scan, MRI hoặc đơn giản hơn bằng thước đo độ lồi mắt Hertel. Độ lồi mắt được nghiên cứu theo tuổi xuất hiện bệnh, thời gian mắc bệnh, giới. Triệu chứng lồi mắt có giá trị chẩn đoán chủ yếu trong thương tổn mắt của bệnh basedow. Tỉ lệ lồi mắt trên BN basedow là 60,9%. Thời gian mắc bệnh càng dài, tỉ lệ lồi mắt càng tăng.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment