NGHIÊN CỨU ĐỘ NHẠY CẢM CỦA MUỖI AEDES AEGYPTI VỚI MỘT SỐ HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG

NGHIÊN CỨU ĐỘ NHẠY CẢM CỦA MUỖI AEDES AEGYPTI VỚI MỘT SỐ HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG

 NGHIÊN CỨU ĐỘ NHẠY CẢM CỦA MUỖI AEDES AEGYPTI VỚI MỘT SỐ HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG Ở 3 PHƯỜNG THUỘC QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI (2013)

Phạm Văn Minh*; Nguyễn Thị Vân* 
TÓM TẮT
Sử  dụng hóa chất diệt côn trùng để  diệt ngay đàn muỗi  Aedes aegypti  mang virut Dengue rất quan trọng trong phòng chống dịch sốt xuất huyết dengue (SXHD). Việc đánh giá độ  nhạy cảm của muỗi giúp lựa chọn hóa chất phù hợp, hiệu quả. Chúng tôi áp dụng kỹ  thuật xác  định độ nhạy cảm của muỗi Ae. aegypti của WHO để xác định độ nhạy cảm với một số hóa chất diệt côn trùng tại 3 phường Quang Trung, Văn Quán và Phúc La thuộc quận Hà Đông. Kết quả: tỷ lệmuỗi  Ae. aegypti  chết sau 24 tiếp xúc với deltamethrin 0,05%  lần lượt  là 86%, 84% và 85%; với lambdacyhalothrin 0,05% là 79%, 81% và 80%; với permethrin 0,75% là 62%, 61% và 60%; với alphacypermethrin 30  mg/m2là 56%, 54% và 55%; với etofenprose 0,5%  là  6%, 4% và 5%.
Kết  luận:  muỗi  Ae.  aegypti  tại  quận  Hà  Đông  đã  tăng  sức  chịu  đựng  với  deltamethrin, lambdacyhalothrin và kháng với permethrin, alphacypermethrin và etofenprose

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment