ỨNG DỤNG PCR-RFLP XÁC ĐỊNH GENOTYPE CỦA VIRUT SỞI PHÂN LẬP ĐƯỢC Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM

ỨNG DỤNG PCR-RFLP XÁC ĐỊNH GENOTYPE CỦA VIRUT SỞI PHÂN LẬP ĐƯỢC Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM

 ỨNG DỤNG PCR-RFLP XÁC ĐỊNH GENOTYPE CỦA VIRUT SỞI PHÂN LẬP ĐƯỢC Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM

(2006 – 2013)
Nguyễn Thái Sơn*; Nguyễn Thị Hồng Ngọc**
Nguyễn Thị Kim Loan*; Diêm Đăng Thanh***
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, mặc dù vắxin sởi đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh sởi vẫn bùng phát và diễn biến phức tạp  ở  một số  địa phương. Ngoài lý do tiêm chủng không đầy đủ  thì có hay không những thay đổi trong genot ype  các chủng virut sởi mới lưu hành  ở  Việt Nam?. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: xác định  genotype  virut sởi hiện đang lưu hành  ở một số  tỉnh miền Bắc Việt Nam bằng phương pháp PCR-RFLP và giải trình tự  gen. 
Kết quả  cho thấy  46  chủng virut sởi hoang dại khi phân tích  genotype  bằng RFLP và giải trình tự  gen đều thuộc genotype H1 và có một số  thay đổi  ở một vài vị  trí nucleotid so với chủng đối chứng H1 (Genbank: JF824649)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment