NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CỦA BÁNH NGÔ MỐC LẤY TẠI HÀ GIANG LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC TRÊN THỎ

NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CỦA BÁNH NGÔ MỐC LẤY TẠI HÀ GIANG LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC TRÊN THỎ

 NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CỦA BÁNH NGÔ MỐC LẤY  TẠI HÀ GIANG LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC TRÊN THỎ

Nguyễn Thanh Bình*; Hoàng Công Minh*
Trần Văn Tùng*; Nguyễn Hùng Long**
TÓM TẮT
Ở  liều bánh ngô mốc tối đa cho chuột nhắt trắng uống (20 g/kg thể  trọng) không gây chết chuột khi theo dõi trong 7 ngày. Như vậy, không xác định được độc tính cấp của bánh ngô mốc qua đường tiêu hóa trên chuột nhắt trắng. Liều chết tối thiểu (LDmin) của mẫu bánh ngô qua đường tiêu hóa trên thỏ là 3,4 g/kg thể trọng.
Ở thỏ gây ngộ độc bằng bánh ngô mốc với liều 2,2 g/kg thể trọng thấy có thay đổi một số chỉ tiêu huyết học. Số lượng bạch cầu, tỷ lệ bạch cầu trung tính, bạch cầu mono, bạch cầu ưa axít, bạch cầu ưa kiềm tăng, tỷ  lệ  bạch cầu lympho giảm. Số  lượng tiểu cầu giảm, thời gian máu đông, máu chảy tăng ở ngày thứ 2 và thứ 5 sau ngộ độc. Số lượng hồng cầu, hàm lượng huyết sắc tố không thay đổi rõ rệt so với trước ngộ độc.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment