NGHIÊN CỨU GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÓ KẾT HỢP VỚI AN THẦN PROPOFO THEO KỸ THUẬT TCI TRONG PHẪU THUẬT BƯỚU GIÁP

NGHIÊN CỨU GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÓ KẾT HỢP VỚI AN THẦN PROPOFO THEO KỸ THUẬT TCI TRONG PHẪU THUẬT BƯỚU GIÁP

 NGHIÊN CỨU GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÓ KẾT HỢP VỚI AN THẦN PROPOFO  THEO KỸ THUẬT  TCI TRONG PHẪU THUẬT BƯỚU GIÁP

Nguyễn Thị Phương*; Nguyễn Ngọc Thạch**
TÓM TẮT
Qua nghiên cứu gây tê đám rối thần kinh cổ  bằng lidocain và bupivacain kết hợp với an thần  propofol  theo  kỹ  thuật  TCI  trong  phẫu  thuật  bướu  giáp  (BG)  trên  80  bệnh  nhân  (BN), chúng tôi nhận thấy: vô cảm tốt 90%, trung bình 10%. Thời gian tác dụng gây tê 184,3 ± 24,2 phút.  Nồng  độ  đích  tại  não  của  propofol  khi  đạt  an  thần  OAA/S  =  4  là  0,65  ±  0,21  mcg/ml; thời gian an thần 58,7 ± 10,9 phút; thời gian thức tỉnh sau khi ngừng chạy TCI 3,4 ± 0,9 phút. Tỷ  lệ  chọc vào mạch máu 1,2%; đau khi tiêm propofol 2,5%; cử  động không chú ý trong phẫu thuật 6,3%; buồn nôn và nôn 25%.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment