NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT
Trần Thị Thùy Linh1, Nguyễn Minh Hải1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá giá trị của cộng hưởng từ (CHT) khuếch tán trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu kết hợp với hồi cứu trên 56 bệnh nhân (BN) đến khám tại Bệnh viện K3 từ 01/2020 – 12/2020, nghi ngờ UTTTL, được chỉ định chụp CHT khuếch tán tuyến tiền liệt (TTL), sau đó được chẩn đoán xác định bằng sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm qua đường trực tràng hoặc giải phẫu bệnh sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến. Kết quả: Tuổi của BN nghiên cứu từ 50 – 90 tuổi (trung bình 68,68). Có 20 BN có kết quả giải phẫu bệnh là ung thư (35,71%), 36 BN có kết quả giải phẫu bệnh không ung thư (64,29%). Giá trị minADC của tổn thương ung thư (1009,89 x 10-6 mm2/s) thấp hơn có ý nghĩa so với tổn thương không ung thư (590,75 x10-6 mm2/s) với p < 0,05. Với ngưỡng giá trị minADC là 700 x 10-6 mm2/s, các tổn thương có giá trị cao hơn giá trị này có khả năng ung thư thấp hơn, với độ nhạy là 85%, độ đặc hiệu là 94,44%, giá trị dự báo dương tính 89,47%, giá trị dự báo âm tính 91,89%, độ chính xác 91,07%. CHT khuếch tán chẩn đoán UTTTL có độ nhạy là 100%, độ đặc hiệu là 80,56%, giá trị dự báo dương tính là 74,07%, giá trị dự đoán âm tính là 100%. Kết luận: CHT khuếch tán là phương pháp có giá trị cao trong chẩn đoán UTTTL

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến ở nam giới. Theo GLOBOCAN 2020, mỗi năm ước tính thế giới có khoảng 1.414.259 ca mắc mới, chiếm khoảng 7,3% các loại ung thư [2]. Chẩn đoán UTTTL trước đây chủ yếu dựa vào ba phương tiện: Thăm trực tràng, xét nghiệm nồng độ kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt (Prostate Specific Antigen: PSA) trong máu ngoại vi và sinh thiết tuyến tiền liệt qua đường trực tràng.

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

Leave a Comment