NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ ACTIVIN-A HUYẾT THANH TRONG CHẨN ĐOÁN CHỬA NGOÀI TỬ CUNG

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ ACTIVIN-A HUYẾT THANH TRONG CHẨN ĐOÁN CHỬA NGOÀI TỬ CUNG

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ ACTIVIN-A HUYẾT THANH TRONG CHẨN ĐOÁN CHỬA NGOÀI TỬ CUNG
Đào Nguyên Hùng1, Đỗ Minh Trung2, Vũ Tùng Sơn3
Trần Văn Khoa4, Phạm Thị Thanh Hiện5
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định giá trị của nồng độ Activin-A và β-hCG huyết thanh trong chẩn đoán chửa ngoài tử cung (CNTC). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả có phân tích351 trường hợp theo dõi CNTC tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Quân y 103, từ 9/2017 – 11/2019. Kết quả: Trong số 351 trường hợp theo dõi CNTC, có 194 trường hợp CNTC và 157 trường hợp chửa trong tử cung (CTTC). Nồng độ Activin-A, β-hCG huyết thanh trung bình của nhóm CNTC thấp hơn (2.440,9 pg/ml và 3.161,5 mUI/ml) so với nhóm CTTC (11.770,8 pg/ml và 39.185,8 mUI/ml); khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Ngưỡng giới hạncủa Activin-A: 3.233,7 pg/ml; β-hCG: 4.921,5 mUI/ml; chẩn đoán phân biệt CNTC với CTTC củaActivin-A và β-hCG có độ nhạy lần lượt là 87,1% và 91,7%; độ đặc hiệu lần lượt là 27,3% và71,3%; khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết luận: Nồng độ Activin-A và β-hCG huyết thanh có ý nghĩa trong chẩn đoán phân biệt giữa CNTC và CTTC.

Chửa ngoài tử cung là nguyên nhân chính gây tử vong ở 3 tháng đầu thai kỳ [1]. Chẩn đoán CNTC là thách thức đối với bác sỹ sản phụ khoa khi các triệu chứng lâm sàng không rõ ràng, do đó cần có thêm các xét nghiệm có giá trị để chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh bỏ sót hoặc can thiệp phẫu thuật không cần thiết, gây tổn hại về sức khỏe và kinh tế cho người bệnh. Một xét nghiệm huyết thanh có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán CNTC luôn được các bác sỹ sản phụ khoa và các nhà nghiên cứu y khoa đặt ra.

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ ACTIVIN-A HUYẾT THANH TRONG CHẨN ĐOÁN CHỬA NGOÀI TỬ CUNG

Leave a Comment