Holcomb & Ashcraft Phẫu thuật Nhi khoa, Phiên bản 7 [2019]

Holcomb & Ashcraft Phẫu thuật Nhi khoa, Phiên bản 7 [2019]

Holcomb & Ashcraft Phẫu thuật Nhi khoa, Phiên bản 7 [2019].Được biết đến với khả năng dễ đọc, tính di động và quan điểm toàn cầu, Phẫu thuật nhi khoa Holcomb và Ashcraft, vẫn là tài liệu tham khảo toàn diện, cập nhật nhất trong lĩnh vực của nó.
Khi công nghệ và kỹ thuật tiếp tục phát triển, Phiên bản thứ 7 cung cấp những tiến bộ hiện đại nhất của toàn bộ các vấn đề về phẫu thuật và tiết niệu nói chung ở trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên, trang bị cho bạn để đạt được kết quả tối ưu cho mọi bệnh nhân.

Thông tin về các Tác giả
George Holcomb
Giáo sư Phẫu thuật, Phó Chủ tịch Cấp cao, Bệnh viện Nhi đồng Mercy, Thành phố Kansas, MO, Hoa Kỳ

J. Patrick Murphy
Giáo sư Phẫu thuật, Khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Nhi đồng Mercy, Thành phố Kansas, MO, Hoa Kỳ

Shawn St Peter
Bác sĩ phẫu thuật, Giám đốc học bổng phẫu thuật nhi khoa; Giám đốc Trung tâm thử nghiệm triển vọng; Giáo sư Phẫu thuật, Bệnh viện Nhi đồng Mercy, Thành phố Kansas, MO, Hoa Kỳ

CHI TIẾT SÁCH Holcomb & Ashcraft Phẫu thuật Nhi khoa, Phiên bản 7 [2019]
Ashcraft’s Pediatric Surgery 7th Edition
Authors: George Holcomb J. Patrick Murphy Shawn St Peter
Hardcover ISBN: 9780323549400
eBook ISBN: 9780323549776
eBook ISBN: 9780323549769
Imprint: Elsevier
Published Date: 29th May 2019
Page Count: 1316

Holcomb & Ashcraft Phẫu thuật Nhi khoa, Phiên bản 7 [2019]

Leave a Comment