NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG PHÂN LOẠI TIRADS CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ TUYẾN GIÁP

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG PHÂN LOẠI TIRADS CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ TUYẾN GIÁP

KẾT QUẢ CÓ THAI SAU ĐIỀU TRỊ U CƠ TRƠN TỬ CUNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG
Nguyễn Xuân Hiền1, Phan Hoàng Giang1, Phạm Minh Thông1
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai

TÓM TẮT
Mục tiêu: Tổng kết số bệnh nhân có thai sau điều trị u cơ trơn tử cung bằng phương pháp nút động mạch tử cung.
Phương pháp và kết quả: Phương pháp nghiên cứu hồi cứu qua phỏng vấn bộ câu hỏi trên 207 bệnh nhân được nút động mạch tử cung từ năm 2007 đến năm 2014 với độ tuổi trung bình là 35 (26 – 45 tuổi), trong đó có 32 bệnh nhân mong muốn có thai sau nút mạch với 56 u, tất cả được chẩn đoán là vô sinh do nguyên nhân u cơ trơn tử cung. Kích thước u trung bình trước nút là 6,4cm (3 đến 8cm), số lượng u từ 1 đến 5, vị trí u trong cơ 84,9% và dưới niêm mạc 15,1%. Thời gian trung bình có thai sau điều trị là 15 tháng (từ 2 đến 42 tháng), có 34 lần mang thai trên 23 bệnh nhân (3 lần tự sảy thai, 6 lần đình chỉ thai nghén), trong đó 25 lần sinh sống, 4 trẻ đẻ sớm, 5 trẻ nhẹ cân và 1 thai có bất thường bánh rau, 1 thai bất thường nước ối.
Kết luận: Nút động mạch tử cung trong điều trị u cơ trơn tử cung có triệu chứng là phương pháp nên thực hiện cho các bệnh nhân u cơ trơn tử cung mong muốn có thai.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment