Nghiên cứu hình ảnh điện não ở bệnh nhân ung thư vòm được điều trị giảm đau bằng laser bán dẫn hồng ngoại

Nghiên cứu hình ảnh điện não ở bệnh nhân ung thư vòm được điều trị giảm đau bằng laser bán dẫn hồng ngoại

Tên bài báo:Nghiên cứu hình ảnh điện não ở bệnh nhân ung thư vòm được điều trị giảm đau bằng laser bán dẫn hồng ngoại

Tác giả:    Lê Thị Hiền, Lê Thu Liên, Phạm Minh Đức

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1996    Số:    6    Tập:    205    Trang:    17-23

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 10 bệnh nhận (BN) K vòm được điều trị giảm đau bằng laser châm gồm 8 nam, 2 nữ và 8 BN K vòm được điều trị giảm đau bằng thuốc Seda gồm 6 nam, 2 nữ. Kết quả: laser bán dẫn đồng thời với tác dụng giảm đau trên lâm sàng, đã có tác dụng cải thiện hình ảnh điện não theo xu hướng giảm các sóng căng thẳng (sóng beta) và tăng các sóng bình tĩnh (sóng alpha) có ý nghĩa thống kê; sự biến đổi hình ảnh điện não trên BN K vòm được điều trị giảm đau bằng thuốc seda không có ý nghĩa thống kê.

Nghiên cứu hình ảnh điện não ở bệnh nhân ung thư vòm được điều trị giảm đau bằng laser bán dẫn hồng ngoại

Leave a Comment