NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI RỐI LOẠN NHỊP VÀ BIẾN THIÊN NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ĐƯỢC CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH

NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI RỐI LOẠN NHỊP VÀ BIẾN THIÊN NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ĐƯỢC CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH

NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI RỐI LOẠN NHỊP VÀ BIẾN THIÊN NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ĐƯỢC CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH 

Dương Đình Quý1; Phạm Trần Linh
2
TÓM TẮT 
Mục tiêu:nghiên cứu hình thái rối loạn nhịp và biến thiên nhịp tim ởbệnh nhân nhồi máu cơ tim  cấp  được  can  thiệp  động  mạch  vành  bằng  Holter  24  giờ.  Đối  tượng  và  phương  pháp: nghiên cứu tiến cứu, mô tảcắt ngang 58 bệnh nhân  được chẩn  đoán nhồi máu cơtim cấp tại Viện Tim mạch Việt Nam từtháng 01 – 2018 đến 07 – 2018, bệnh nhân được khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng theo mẫu bệnh án thống nhất,được can thiệp  động mạch vành và theo dõi Holter điện tâm đồ24 giờtrong vòng 48 giờsau can thiệp. Kết quả: rối loạn nhịp chung 94,8%, ngoại tâm thu trên thất 86,2%, rung nhĩ3,4%, tim nhanh nhĩ20,7%, nhịp nhanh xoang 8,6%, nhịp chậm xoang 1,7%, không có BN ngừng xoang trên 2,5 giây, block các loại 5,2%, ngoại tâm thu thất 44,8%, trong  đó ngoại tâm thu thất Lown 1, 2 (24,1%), ngoại tâm thu thất  đa dạng, phức tạp (20,7%). Độlệch chuẩn của tất cảcác thời khoảng R-R bình thường trên Holter điện tâm đồ24 giờ(SDNN) 90,10 ± 105,62 ms, căn bậc 2 sốtrung bình của bình phương khác biệt giữa các thời khoảng R-R bình thường  đi sát nhau trong một kết quảHolter  điện tâm  đồ(RMSSD) 60,47 ± 130,95 ms, độlệch chuẩn của sốtrung bình tất cảcác thời khoảng R-R bình thường trên toàn bộ  đoạn 5 phút của Holter điện tâm đồ24 giờ(SDANN) 63,48 ± 40,20 ms, sốtrung bình của  độlệch chuẩn tất cảcác thời khoảng R-R bình thường trên toàn bộ  đoạn 5 phút của Holter điện tâm đồ24 giờ(ASDNN) 40,74 ± 21,57 ms. Kết luận: sau can thiệp, đa số bệnh nhân nhồi máu cơtim cấp có rối loạn nhịp, ASDNN giảm ởbệnh nhân có tăng huyết áp, RMSSD tăng ởnhóm đái tháo đường và EF < 50%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment