XÁC ĐỊNH TỶ LỆ VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VỚI THỜI GIAN TU HÀNH

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VỚI THỜI GIAN TU HÀNH

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VỚI THỜI GIAN TU HÀNH VÀ CHẾ ĐỘ LUYỆN TẬP THIỀN Ở TU SĨ PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2016 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: đánh giá mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa với thời gian tu hành và chế độluyện tập thiền  ởcác tu sĩphật giáo tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  Đối tượng và phương pháp: điều tra dịch tễhọc mô tảtrên 560 đối tượng là tu sĩphật giáo. Xác định hội chứng chuyển hóa theo tiêu chuẩn Liên  đoàn  Đái tháo  đường Quốc tế(IDF – 2005) và theo Hội Tim m ạch và Viện Tim – Phổi – Huyết học Quốc gia Mỹ(AHA/NHLBI – 2005).  Kết quả: tỷlệmắc hội chứng chuyển hóa theo tiêu chuẩn IDF là 18,6%, theo tiêu chuẩn AHA/NHLBI là 22,9%. Tỷl ệhội chứng chuyển hóa cao hơn có ý nghĩa ởnhóm đối tượng có thời gian tu hành > 20 năm (18,4% so với 7,1%, p < 0,05), thấp hơn ở đối tượng có luyện tập thiền (40,4% so với 78,1%, p < 0,001) 
và giảm có ý nghĩa theo thời gian luyện tập thiền (p < 0,05).  Kết luận: tỷlệhội chứng chuyển hóa tăng có ý nghĩa theo thời gian tu hành, thấp hơn có ý nghĩa  ởngười luyện tập thiền và giảm đáng kểtheo thời gian luyện tập thiền

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment