Nghiên cứu hình thái tổn thương thận lứa tuổi 16-20 tuổi qua giải phẫu thi thể

Nghiên cứu hình thái tổn thương thận lứa tuổi 16-20 tuổi qua giải phẫu thi thể

Tên bài báo:Nghiên cứu hình thái tổn thương thận lứa tuổi 16-20 tuổi qua giải phẫu thi thể

Tác giả:Lê Việt Thắng, Nguyễn Đình Mão
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:1996Số:8Tập:207Trang:38-40
Tóm tắt:
Nghiên cứu hình thái tổn thương thận của 20 bệnh nhân (18 nam, 2 nữ, từ 16-20 tuổi) qua giải phẫu thi thể của 170 nạn nhân. Kết quả: 15 người có thận bình thường (75%), 5 người có thận bệnh lý gồm 2 người thận đa nang (10%), 1 người vữa xơ động mạch thận (10%), 2 người tăng sinh gian mạch cầu thận (10%). Lấy thận ở lứa tuổi 16-20 tuổi để ghép là tốt nhất bởi vì lứa tuổi này tỷ lệ thận bình thường cho ghép được là 15/20 (75%). Trong khi đó ở lứa tuổi từ 61-70, tỷ lệ thận bình thường ghép là 4/17 (23,52%).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment