Nghiên cứu khả năng hấp thu caesium phóng xạ ở nấm linh chi

Nghiên cứu khả năng hấp thu caesium phóng xạ ở nấm linh chi

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp thu caesium phóng xạ ở nấm linh chi (gannoderma lucidum (leyss ex fr.) karst

Tác giả:    Lê Xuân Thám, Đàm Nhận, Nguyễn Gia Chấn

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1994    Số:    6            Trang:    6-10

Tóm tắt:    

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị Cs-134 nhằm tìm hiểu quá trình tích tụ trong mô tạo quả thể trong quá trình nuôi trồng nấm linh chi (Gannoderma lucidum (Leyss ex Fr.) Karst. Kết quả: Trên môi trường nuôi cấy thuần khiết, áp dụng kỹ thuật cải tiến đánh dấu Cs-134, chỉ rõ khả năng của mầm nấm (Primordia), dạng hạch (Sclerotia) hấp thu Cs rất cao, gấp 2-4 lần so với mô sợi (Mycelia). Khả năng này liên hệ đến quá trình phân hóa chức năng của chúng. Trên giá thể tổng hợp, nấm Linh chi hấp thu Cs tích cực, từ kỹ thuật tiêm giá thể với Cs-134, xác định được ≥75% lượng Cs phóng xạ được chuyển hóa vào phần sinh khối thu hoạch. Điều này quan hệ với hàm lượng K rất cao trong nấm.

Nghiên cứu khả năng hấp thu caesium phóng xạ ở nấm linh chi

Leave a Comment