Nghiên cứu lâm sàng, tổn thương não và các yếu tố liên quan đến động kinh cục bộ kháng thuốc ở trẻ em

Nghiên cứu lâm sàng, tổn thương não và các yếu tố liên quan đến động kinh cục bộ kháng thuốc ở trẻ em

Nghiên cứu lâm sàng, tổn thương não và các yếu tố liên quan đến động kinh cục bộ kháng thuốc ở trẻ em.Động kinh cục bộ kháng thuốc là một nhóm bệnh lý phức tạp trong chuyên ngành thần kinh trẻ em, bệnh được đặc trưng bởi các cơn động kinh tái phát dai dẳng không đáp ứng với các thuốc kháng động kinh (kể cả phối hợp nhiều thuốc kháng động kinh liều cao) kèm theo một tổn thương gây động kinh khu trú tại một bán cầu đại não.
Nhiều nghiên cứu cho thấy động kinh cục bộ kháng thuốc có thể chiếm từ 13 đên 20% tổng số các trường hợp mắc động kinh ở trẻ em. 
Các cơn động kinh tái phát không được kiểm soát sẽ gây ra một loạt hậu quả nghiêm trọng như: -Thiếu oxy não, gây thương tích, có thể nguy hiểm đến tính mạng. -Chậm, rối loạn phát triển tâm-vận động. -Gây động kinh thứ phát: làm bệnh nặng lên và càng kém đáp ứng với điều trị. -Các tác dụng phụ của việc phải sử dụng nhiều thuốc kháng động kinh ở liều cao và kéo dài. -Đột tử không rõ nguyên nhân.
Nhờ các tiến bộ về thăm dò chẩn đoán và can thiệp điều trị, ngày càng nhiều các bệnh nhân mắc động kinh cục bộ kháng thuốc có thể được điều trị cắt cơn hoặc giảm cơn tối đa bằng phẫu thuật lấy bỏ tổn thương não gây động kinh. Với các bệnh nhân mắc động kinh nặng, kém đáp ứng với điều trị, việc nghiên cứu sâu về lâm sàng và tổn thương não, đặt trong quá trình theo dõi dọc, sẽ giúp trả lời những câu hỏi rất quan trọng sau đây: -Động kinh là cục bộ hay toàn thể? -Có thực sự kháng thuốc hay không? -Định khu giải phẫu của tổn thương não?-Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật không?
Tại nước ta, trong những năm qua cũng đã có một số công trình nghiên cứu về động kinh ở trẻ em nhưng các nghiên cứu này chưa có điều kiện đi sâu vào riêng nhóm động kinh cục bộ kháng thuốc, nhất là về khía cạnh tổn thương não trong quá trình theo dõi dọc.
Xuất phát từ những thực tế nêu trên, chúng tôi tiến hành đề tài ”Nghiên cứu lâm sàng, tổn thương não và các yếu tố liên quan đến động kinh cục bộ kháng thuốc ở trẻ em”, với ba mục tiêu nghiên cứu sau:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng của động kinh cục bộ kháng thuốc ở trẻ em.
2. Phân tích các tổn thương não gây động kinh cục bộ kháng thuốc ở trẻ em.
3. Bước đầu nhận xét một số yếu tố liên quan đến động kinh cục bộ kháng thuốc.
Bố cục luận án
Luận án bao gồm 145 trang: Đặt vấn đề (3 trang), Chương 1: Tổng quan (37 trang), Chương 2: Phương pháp (18 trang), Chương 3: Kết quả (34 trang), Chương 4: Bàn luận (45 trang), Kết luận (3 trang), Các điểm mới của đề tài (1 trang), Những hạn chế (1 trang) và Kiến nghị (1 trang).

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment