NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ CỦA PHÔI NGƯỜI TRƯỚC LÀM TỔ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ CỦA PHÔI NGƯỜI TRƯỚC LÀM TỔ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ CỦA PHÔI NGƯỜI TRƯỚC LÀM TỔ.Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (In-Vitro Fertilizaion/ IVF) đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, và ngày càng được phát triển rộng khắp trên thế giới. Đe điều trị thụ tinh trong ống nghiệm đạt kết quả cao đảm bảo cho ra đời một thế hệ khoẻ mạnh về the lực, sáng suốt về tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng dân số thì việc nghiên cứu một phương pháp ưu việt đe lựa chọn phôi tốt có bộ nhiễm sắc the (NST) bình thường là yêu cầu cấp thiết và thực tiễn.

Hiện nay, việc lựa chọn phôi thường chỉ dựa trên những tiêu chuấn về hình thái của phôi như: kích thước và số lượng các phôi bào, số lượng nhân của phôi bào và tỷ lệ các mảnh vụn tế bào trong phôi [1]. Chúng ta đều biết rằng đánh giá về hình thái không phản ánh đầy đủ chất lượng thực của phôi, đã hạn chế đến kết quả điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Nhiều khi phôi có chỉ số hình thái cao lại không làm tổ được hoặc không tạo ra trẻ khoẻ mạnh, ngược lại, một số lượng phôi có chỉ số hình thái thấp lại có thể tạo ra em bé bình thường. Trong nhiều trường hợp, phôi không phát triển và không làm tổ được hoặc bị sấy sớm là do phôi bị rối loạn về số lượng nhiễm sắc thể như: vô nhiễm (thiếu cả hai nhiễm sắc thể tương đồng), đơn nhiễm (thiếu một nhiễm sắc thể), tam nhiễm (thừa một nhiễm sắc thể). Hiện tượng thiếu, thừa nhiễm sắc thể nói trên gọi là lệch bội nhiễm sắc thể (LBNST/aneuploidy).

Lệch bội nhiễm sắc thể ở noãn và phôi người thu được trong quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm đã được nêu lên từ lâu và rất nhiều nghiên cứu cũng đã công nhận là hiện tượng lệch bội nhiễm sắc thể xấy ra ở giai đoạn trước khi làm tổ. Rối loạn lệch bội nhiễm sắc thể tăng theo tuổi, hơn một nửa số noãn thu được của phụ nữ trên bốn mươi tuổi có rối loạn lệch bội nhiễm sắc thể. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể càng tăng trên phôi của các cặp vợ chồng bị sấy thai liên tiếp hoặc đã từng điều trị thụ tinh trong ống nghiệm hoặc bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI/ Intra-Uterine Insemination) nhiều lần thất bại. Phần lớn các trường hợp, lệch bội nhiễm sắc the gây ảnh hưởng đến sự sống và phát trien của phôi. Phôi bị lệch bội nhiễm sắc the có the bieu hiện qua hình thái của phôi.

Nhiều nghiên cứu đã đề cập đến hình thái của phôi như phôi có nhiều mảnh vụn tế bào, phôi có kích thước các phôi bào không đồng đều, phôi bào đa nhân, phôi có số lượng phôi bào không đien hình đều có liên quan đến lệch bội nhiễm sắc the [2]. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng mối liên quan này không chặt chẽ do những giới hạn về mặt kỹ thuật, hoặc chưa có kỹ thuật kiem tra toàn bộ nhiễm sắc the của phôi.

Hầu hết các nghiên cứu cũng như thử nghiệm lâm sàng trước đây chỉ áp dụng kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ (FISH/Fluorescence In Situ Hybridization) chỉ cho phép kiem tra một số lượng giới hạn nhiễm sắc the của phôi (một số lượng lớn nhiễm sắc the không được kiem tra) đe suy luận đánh giá toàn bộ phôi nên tỷ lệ chấn đoán âm tính giả cao (phôi bị lệch bội nhiễm sắc the mà đánh giá là bình thường). Các sai lầm về đánh giá phôi nói trên sẽ làm cho tỷ lệ phôi chuyen bị lệch bội nhiễm sắc the cao, làm giảm tỷ lệ có thai, và quan trọng hơn là cho ra đời những trẻ mang bộ nhiễm sắc the bất thường, gây nỗi đau cho gia đình, giảm chất lượng dân số, thêm gánh nặng cho xã hội.

Trong vài năm gần đây, một số phương pháp xét nghiệm di truyền mới đã được áp dụng đe xét nghiệm toàn bộ 23 cặp nhiễm sắc the của phôi như phương pháp lai so sánh bộ gen dùng chíp DNA (a-CGH/array-comparative genomic hybridization), phương pháp phân tích đa hình đơn dùng chip DNA (a-SNP/Single-nucleotide polymorphism), phương pháp phản ứng chuỗi định lượng (qPCR/quantitative polymerase chain reaction). Nhờ kết hợp những phương pháp mới này cùng với tiến bộ trong sinh thiết phôi nói chung và sinh thiết phôi ở giai đoạn phôi nang mà các nhà lâm sàng có thể chọn lựa tương đối chính xác 1-2 phôi có số lượng nhiễm sắc the bình thường, có khả năng làm tổ cao đe chuyển phôi, góp phần làm tăng tỷ lệ làm tổ, giảm tỷ lệ sảy thai và đa thai.

Do vậy kỳ vọng của nghiên cứu này là áp dụng một kỹ thuật di truyền phân tử mới, sử dụng bộ thử chip DNA gọi là phương pháp lai so sánh bộ gen (array comparative genomic hybridization/ a-CGH) để phân tích toàn bộ 46 nhiễm sắc the của phôi, làm cơ sở đe khuyến cáo ứng dụng một phương pháp chọn lọc phôi hữu hiệu, chính xác hơn góp phần làm tăng hiệu quả của kỹ thuật điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, đồng thời có đủ dữ liệu chính xác hơn để nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể, làm cơ sở để phòng bệnh, dự đoán và tư vấn.

Để đáp ứng được yêu cầu trên, nghiên cứu cần có các mục tiêu sau:

 1. Xác định tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể trên 23 đôi nhiễm sắc thể của phôi ngày 3 sau thụ tinh trong ống nghiệm bằng kỹ thuật lai so sánh bộ gen (a-CGH) và khả năng tự sửa chữa của phôi ngày 3 bị lệch bội nhiễm sắc thể khi phát triển thành phôi nang.
 2. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan với lệch bội nhiễm sắc thể của phôi ngày 3 trước làm tổ. MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1: TỔNG QUAN 4

1.1 Sự phát triển của phôi trước khi làm tổ 4

1.1.1 Phôi ở giai đoạn tiền nhân 4

1.1.2. Phôi ở giai đoạn phân chia (ngày 2-3 sau thụ tinh) 4

1.1.3 Phôi dâu (phôi ngày 4) 8

1.1.4 Phôi nang (phôi ngày 5-6) 9

1.1.5 Các phương pháp đánh giá chất lượng phôi 11

1.2. Hiện tượng lệch bội nhiễm sắc the của noãn và phôi 14

1.3.  Phôi thể khảm 17

1.4. Các phương pháp phân tích nhiễm sắc thể của noãn và phôi 18

1.4.1. Phương pháp lai huỳnh quang tại chỗ (fluorescent in situ

hybridization/FISH) 19

1.4.2. Phương pháp lai so sánh bộ gen (comparative genomic

hybridization/CGH) 20

1.4.3. Phương pháp lai so sánh bộ gen dùng chip DNA (array –

comparative genomic hybridization/a-CGH) 21

1.4.4. Phương pháp phân tích đa hình đơn nucleotide dùng chip DNA

(array Single Nucleotide Polymorphism /a-SNP) 21

1.4.5. Phương pháp phản ứng chuỗi Polymerase (Polymerase chain

reaction/PCR) 21

1.4.6. Phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation

Sequencing/NGS) 22

1.5. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở noãn, phôi và một số yếu tố liên quan. … 22

1.5.1. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở noãn 22

1.5.2. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở tiền nhân 22

1.5.3. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở phôi ngày 3 23

1.5.4. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở phôi nang 24

1.6. Hiện tượng tự sửa chữa của phôi lệch bội nhiễm sắc thể ngày 3 25

1.7.  Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể 26

1.7.1.  Sự phát triển của phôi và tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể 26

1.7.2.  Hình thái phôi và tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể 29

1.7.3. Hormon kích thích buồng trứng, sự đáp ứng của buồng trứng

và tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể 34

1.7.4. Một số nguyên nhân gây vô sinh có liên quan đến tỷ lệ lệch

bội nhiễm sắc thể 35

1.7.5.  Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ảnh hưởng đến tỷ lệ lệch

bội nhiễm sắc thể 36

1.7.6. Các cặp nhiễm sắc thể và tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể 38

1.7.7. Tuổi mẹ và tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể 39

1.7.8.  Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến lệch bội nhiễm sắc thể 40

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41

2.1.  Đối tượng nghiên cứu 41

2.1.1.  Tiêu chuẩn chọn lọc đối tượng 41

2.1.2.  Tiêu chuẩn loại trừ 41

2.1.3.  Số lượng đối tượng 41

2.2.  Phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu 42

2.2.1.  Thiết kế nghiên cứu 42

2.2.2.  Phương pháp tiến hành và thu thập số liệu 43

2.3.  Phương tiện nghiên cứu 48

2.4.  Các chỉ số, biến số nghiên cứu 48

2.4.1.  Các chỉ số về đặc điểm mẫu nghiên cứu: 48

2.4.2.  Các chỉ số về kết quả a-CGH: 49

2.4.3.  Các tiêu chuẩn có liên quan đến nghiên cứu 49

2.5.  Xử lý số liệu 51

2.6.  Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 53

Chương 3: KẾT QUẢ 54

3.1. Đặc điểm bệnh nhân được xét nghiệm phôi bằng phương pháp a-CGH … 54

3.2.  Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể ở phôi ngày 3 sau thụ tinh 55

3.2.1. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể và mức độ lệch bội nhiễm sắc thể. … 55

3.2.2. Tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể phân bố theo cặp nhiễm sắc thể 58

3.3.  Khả năng tự sửa chữa của phôi ngày 3 bị lệch bội nhiễm sắc thể 59

3.3.1.  Khả năng phát triển thành phôi nang của phôi lệch bội nhiễm

sắc thể ngày 3 59

3.3.2. Khả năng tự sửa chữa của phôi ngày 3 bị lệch bội nhiễm sắc thể. … 59

3.3.3.  Mối liên quan giữa khả năng tự sửa chữa của phôi LBNST ngày

3 và tuổi mẹ 60

3.4. Một số yếu tố liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể qua phân tích

đơn biến 61

3.4.1. Tiền sử sảy thai, điều trị vô sinh và lệch bội nhiễm sắc thể 61

3.4.2. Nguyên nhân vô sinh và lệch bội nhiễm sắc thể 61

3.4.3. Tuổi mẹ liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 62

3.4.4. Nồng độ FSH cơ bản của mẹ liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể. … 62

3.4.5.  Tốc độ phát triển và hình thái của phôi ngày 3 và lệch bộ i nhiễm sắc thể 63

3.4.6.  Tốc độ phát triển thành phôi nang, hình thái của phôi nang và lệch bội nhiễm sắc thể  69

3.5.  Một số yếu tố liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể qua phân tích

đa biến 77

3.5.1. Phân tích đa biến 2 yếu tố: Số lượng phôi bào và tuổi mẹ 77

3.5.2. Phân tích đa biến 2 yếu tố : số lượng phôi bào và sự có mặt mảnh

vụn 78

3.5.3.  Phân tích đa biến 2 yếu tố: độ đồng đều về kích thước phôi bào

và sự có mặt mảnh vụn 79

3.5.4.  Phân tích đa biến 3 yếu tố: Số phôi bào, độ đồng đều và sự có

mặt mảnh vụn 80

3.5.5.  Phân tích đa biến 3 yếu tố: Số phôi bào, sự có mặt mảnh vụn,

và vị trí mảnh vụn 83

Chương 4: BÀN LUẬN 89

4.1.  Bàn luận về phương pháp phân tích di truyền 89

4.1.1. Bàn luận về việc sinh thiết phôi 89

4.1.2. Bàn luận về phương pháp a-CGH 92

4.2.  Bàn luận về tỷ lệ lệch bội nhiễm sắc thể của phôi ngày 3 94

4.3.  Bàn luận về khả năng tự sửa chữa của phôi lệch bội nhiễm sắc thể. … 96

4.4.  Bàn luận về một số yếu tố liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể

qua phân tích đơn biến 102

4.4.1. Tiền sử điều trị thụ tinh trong ống nghiệm thất bại liên quan đến

lệch bội nhiễm sắc thể 102

4.4.2.  Nguyên nhân vô sinh liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 103

4.4.3. Tuổi mẹ liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 105

4.4.4. Nồng độ FSH cơ bản liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 107

4.4.5.  Tốc độ phát triển của phôi ngày 3 sau thụ tinh (biểu thị qua

số lượng phôi bào) liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 109

4.4.6. Hình thái của phôi ngày 3 liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 112

4.4.7.  Sự phát triển của phôi từ ngày 3 đến giai đoạn phôi nang liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 116

4.4.8. Mức độ lệch bội nhiễm sắc thể và khả năng hình thành phôi nang…. 119

4.4.9. Khả năng phát triển thành phôi nang vào ngày 5 và giới tính

của phôi liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 119

4.4.10. Chất lượng của phôi nang (biểu thị qua chất lượng của mầm phôi

và nguyên bào lá nuôi) liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 121

4.5. Bàn luận về một số yếu tố liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể qua phân tích đa biến 122

4.5.1. Hai yếu tố: tuổi mẹ và tốc độ phát triển của phôi vào ngày 3 liên

quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 123

4.5.2. Hai yếu tố: số lượng phôi bào và sự có mặt mảnh vụn liên quan

đến lệch bội nhiễm sắc thể 124

4.5.3. Hai yếu tố: độ đồng đều về kích thước của phôi bào và sự có

mặt của mảnh vụn có liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 125

4.5.4.  Ba yếu tố: số lượng phôi bào, độ đồng đều và sự có mặt của mảnh vụn liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 126

4.5.5.  Ba yếu tố: số lượng phôi bào, sự có mặt mảnh vụn và vị trí

mảnh vụn liên quan đến lệch bội nhiễm sắc thể 127

KẾT LUẬN 129

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA NGHIÊN CỨU 131

KIẾN NGHỊ 132

HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 133

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Vernon M, Stern J.E, Ball G D et al (2011). Utility of the national embryo morphology data collection by the Society for Assisted Reproductive Technologies (SART): correlation between day 3 morphology grade and live birth outcome. Fertility and Sterility, 95, 2761-2763.
 2. Magli C, Giannaroli L, Ferraretti A.P et al (2007). Embryo morphology and development are dependent on the chromosomal complement. Fetility and Sterility, 87, 534-541.
 3. Nicoli A, Capodanno F, Valli B et al (2010). Impact of insemination technique, semen quality and oocyte cryopreservation on pronuclear morphology of zygote derived from sibling oocytes. Zygote, 18(1), 61-68.
 4. Azzarello A, Hoest T, Mikkelsen A.L (2012). The impact of pronuclei morphology and dynamicity on live birth outcome after time-lapse culture. Human Reproduction, 27(9), 2649-2657.
 5. Debec A, Sullivan W, Bettencourt M (2010). Centrioles: active players or passengers during mitosis?. Cellular and Molecular Life Sciences, 67, 2173-2194.
 6. Niakan K, Han J, Roger A et al (2012). Human pre-implantation embryo development. Development, 139, 829-841.
 7. Figueira R, Selti A, Baraga D et al (2010). Blastomere multinucleation: Contributing factors and effects on embryo development and clinical outcome. Human Fertility, 13(3), 143-150.
 8. Vergouw C, Nofal M, Kostelijk H et al (2013). The association of the blastomere volume index (BVI), the blastomere symmetry index (BSI) and the mean ovality (MO) with ongoing implantation after single embryo transfer. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 30(4), 587-592.
 9. Magli C, Jones G, Lundin K et al (2012). Atlas of human embryology: from oocytes to preimplantation embryos. Human Reproduction, 27(supl 1), 2-21.
 10. Magli M.C, Gianaroli L, Ferrareti A.P (2001). Chromosomal abnormalities in embryos. Molecular Cell Endocrinology, 183, 29-34.
 11. Ray P.F, Conaghan J, Winston R.M et al (1995). Increased number of cells and metabolic activity in male human preimplantation embryos following in vitro fertilization. Journal of Reproduction and Fertility, 104, 165-171.
 12. Dumoulin J, Derhaag J, Bras M et al (2005). Growth rate of human preimplantation embryos is sex dependent after ICSI but not after IVF. Human Reproduction, 20(2), 484-491.
 13. Lee M, Lee R, Lin M et al (2012). Cleavage speed and implantation potential of early-cleavage embryos in IVF or ICSI cyles. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 29(8), 745-750.
 14. Iwata K, Yumoto K, Sugishima M et al (2014). Analysis of compaction initiation in human embryos by using time-lapse cinematography. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 31(4), 421-426.
 15. Ivec M, Kovacic B, Vlaisavljevic V (2011). Prediction of human blastocyst development from morulas with delayed and/or incomplete compaction. Fertility and Sterility, 96(6), 1473-1478.
 16. Xu K and Montag M (2012). New perspectives on embryo biopsy: not how, but when and why?. Seminar in Reproductive Medicine, 30(4), 259-266.
 17. Scott L.A (2000). Oocyte and embryo polarity. Seminars in

Reproductive Medicine, 18, 171-183.

 1. Hardy K, Handyside A.H, Winston R.M (1989). The human

blastocyst: cell number, death and allocation during late

preimplantation development in vitro. Development, 107, 597-604.

 1. Alpha Scientists in Reproductive medicine and ESHRE Special

Interest Group of Embryology (2011). The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 26, 1270-1283.

 1. Gardner D.K, Lane M, Stevens J et al (2000). Blastocyst score affects implantation and pregnancy outcome: towards a single blastocyst transfer. Fertility and Sterility, 73, 1155-1158.
 2. Sher G, Keskintepe L, Keskintepe M et al (2007). Oocyte karyotyping by comparative genomic hybridization [correction of hybrydization] provides a highly reliable method for selecting competent embryos, markedly improving in vitro fertilization outcome: a multiphase study. Fertility and Sterility, 87, 1033-1040.
 3. Munne S, Held K, Magli C et al (2012). Intra-age, intercenter, and intercycle differences in chromosome abnormalities in oocytes.

Fertility and Sterility, 97, 935-942.

 1. Martin R.H, Ko E, Rademaker A (1991). Distribution of aneuploidy in human gametes: comparison between human sperm and oocytes.

American Journal of Medicine and Genetics, 39, 321-331.

 1. Shi Q, Martin R.H (2000). Aneuploidy in human sperm: a review of the frequency and distribution of aneuploidy, effects of donor age and lifestyle factors. Cytogenetics and Cell Genetics, 90, 219-226.
 2. Egozcue S, Blanco J, Vidal F et al (2002). Diploid sperm and the origin of triploidy. Human Reproduction, 17, 5-7.
 3. Delhanty J.D, Griffin D.K, Handyside A.H et al (1993). Detection of aneuploidy and chromosomal mosaicism in human embryos during preimplantation sex determination by fluorescent in situ hybridisation, (FISH). Human Molecular of Genetics, 2, 1183-1185.
 4. Harper J.C, Coonen E, Handyside A.H et al (1995). Mosaicism of autosomes and sex chromosomes in morphologically normal, onospermic preimplantation human embryos. Prenatal Diagnostics, 15, 41-49.
 5. Daphnis D.D, Delhanty J.D, Jerkovic S et al (2005). Detailed FISH analysis of day 5 human embryos reveals the mechanisms leading to mosaic aneuploidy. Human Reproduction, 20, 129-137.
 6. Baart E.B, Martini E, Van den Berg I et al (2006). Preimplantation genetic screening reveals a high incidence of aneuploidy and mosaicism in embryos from young women undergoing IVF. Human Reproduction, 21, 223-233.
 7. Ziebe S, Lundin K, Loft A et al (2003). FISH analysis for chromosomes 13, 16, 18, 21, 22, X and Y in all blastomeres of IVF pre-embryos from 144 randomly selected donated human oocytes and impact on pre-embryo morphology. Human Reproduction, 18, 2575¬2581.
 8. Van Echten-Arends J, Mastenbrokek S, Sikkemme-Raddatz B et al (2011). Chromosomal mosaicism in human preimplantation embryos: a systematic review. Human Reproduction Update, 17 (5), 620-627.
 9. Bean C.J, Hassold T.J, Judis L et al (2002). Fertilization in vitro increases non- isjunction during early cleavage divisions in a mouse model system. Human Reproduction, 17, 2362-2367.
 10. Baart E.B, Martini E, Eijkemans M.J et al (2007). Milder ovarian stimulation for in-vitro fertilization reduces aneuploidy in the human preimplantation embryo: a randomized controlled trial. Human Reproduction, 22, 980-988.
 11. Baart E.B, Berg I.V.D, Martini E et al (2007). FISH analysis of 15 chromosomes in human day 4 and 5 preimplantation embryos: the added value of extended aneuploidy detection. Prenatal Diagnostics, 27, 55-63.
 12. Santos M.A, Teklenburg G, Macklon N.S et al (2010). The fate of the mosaic embryo: chromosomal constitution and development of Day 4, 5 and 8 human embryos. Human Reproduction, 25, 1916-1926.
 13. Griffin D.K (1992). Dual fluorescent in situ hybridisation for simultaneous detection of X and Y chromosome-specific probes for the sexing of human preimplantation embryonic nuclei. Human Genetic, 89, 18-22.
 14. Colls P, Escudero T, Cekleniak N et al (2007). Increased efficiency of preimplantation genetic diagnosis for infertility using ‘‘no result rescue’’. Fertility and Sterility, 88, 53-61.
 15. Wells D and Delhanty J (1996). Evaluating comparative genomic hybridisation (CGH) as a strategy for preimplantation diagnosis of unbalanced chromosome complements. European Journal of Human Genetic, 4(Suppl 1): 125.
 16. Wells D and Delhanty J (2000). Comprehensive chromosomal analysis of human preimplantation embryos using whole genome amplification and single cell comparative genomic hybridization. Molecular Human Reproduction, 6, 1055-1062.
 17. Wells D, Bermudez M.G, Steuerwald N et al (2004). Microarrays for analysis and diagnosis of human embryos. Recent Advances in Prenatal Genetic Diagnosis, Medimond, Bologna, 9-17.
 18. Gutierez C and Munne S (2011). Validation of microarray comparative genomic hybridization for comprehensive chromosome analysis of embryos. Fertility and Sterility, 95(3), 953-958.
 19. Mariona R and Joaquima N (2011). Comprehensive embryo analysis of advanced maternal age-related aneuploidies and mosaicism by short comparative genomic hybridization. Fertility and Sterility, 95(1), 413-441.
 20. Gianaroli L, Magli M.C, Ferraretti A.P et al (2003). Pronuclear morphology and chromosomal abnormalities as scoring criteria for embryo selection. Fertility and Sterility, 80, 341-349.
 21. Chen C.K, Shen G.Y, Hong S.G et al (2003). The relationship of pronuclear stage morphology and chromosome status at cleavage stage. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 20, 413-420.
 22. Balaban B, Yakin K, Urman B et al (2004) Pronuclear morphology predicts embryo development and chromosome constitution. Reproductive Biomedicine Online, 8, 695-700.
 23. Al-Asmar N, Peinado V, Vera M et al (2012). Chromosomal abnormaltities in embryos from couples with a previous aneuploidy miscarriage. Fertility and Sterility, 98, 145-150.
 24. Rabinowitz M, Ryan A, Gemelos G et al (2012). Origins and rates of aneuploidy in human blastomeres. Fertility and Sterility, 97, 395-401.
 25. Rubio C, Bellver J, Rodrigo L et al (2013). Preimplantation genetic screening using fluorescence in situ hybridization in patients with repetitive implantation failure and advanced maternal age: two randomized trials. Fertility and Sterility, 99, 1400-1407.
 26. Rubio C, Rodrigo L, Mir P et al (2013). Use of array comparative genomic hybridization (array-CGH) for embryo assessment: clinical results. Fertility and Sterility, 99, 1044-1048.
 27. Nguyễn Viết Tiến và Nguyễn Thị Minh (2014). Bước đầu đánh giá kết quả chấn đoán di truyền tiền làm tổ tại bệnh viện phụ sản trung ương. Tạp chí phụ sản, 12, 173-175.
 28. Hoàng Thị Hương, Nguyễn Viết Tiến và Đặng Thu Hằng (2014). Ứng dụng kỹ thuật FISH trong sàng lọc một số lệch bội nhiễm sắc the cho chấn đoán di truyền tiền làm tổ. Tạp chí phụ sản, 12, 176-178.
 29. Schoolcraft W, Fragouli E, Stevens J et al (2010). Clinical application of comprehensive chromosomal screening at the blastocyst stage. Fertility and Sterility, 94, 1700-1706.
 30. Fragouli E, Katz-Jaffe M, Alfarawati S et al (2010). Comprehensive chromosome screening of polar bodies and blastocysts from couples experiencing repeated implantation failure. Fertility and Sterility, 94, 875-887.
 31. Traversa M.V, Marshall J, McAthur S et al (2011). The genetic screening of preimplantation embryos by comparative genomic hybridization. Reproductive Biology, 11 (suppl 3), 51-60.
 32. Mertzanidou A, Wilton L, Cheng J et al (2013). Microarray analysis reveals abnormal chromosomal complements in over 70% of 14 normally developing human embryos. Human Reproduction, 28, 256-264.
 33. Fragouli E, Alfarawati S, Daphnis D.D et al (2011). Cytogenetic analysis of human blastocysts with the use of FISH, CGH and aCGH: scientific data and technical evaluation. Human Reproduction, 26, 480-490.
 34. Sandalinas M, Sadowy S, Alikani M (2001). Developmental ability of chromosomally abnormal human embryos to develop to the blastocyst stage. Human Reproduction, 16, 1954-1958.
 35. Li M, DeUgarte C.M, Surrey M et al (2005). Fluorescence in situ hybridization reanalysis of day-6 human blastocysts diagnosed with aneuploidy on day 3. Fertility and Sterility, 84, 1395-1400.
 36. Fragouli E, Lenzi M, Ross R et al (2008). Comprehensive molecular cytogenetic analysis of the human blastocyst stage. Human Reproduction, 23, 2596-2608.
 37. Barbash-Hazan S, Frumkin T, Malcov M et al (2009). Preimplantation aneuploid embryos undergo self-correction in correlation with their developmental potential. Fertility and Sterility, 92, 890-896.
 38. Vassena R, Boue S, Gonzalez-Roca E et al (2011). Waves of early transcriptional activation and pluripotency program initiation during human preimplantation development. Development, 138, 3699-3709.
 39. Munne S, Alikani M, Tomkin G (1995) Embryo morphology, developmental rates and maternal age are correlated with chromosome abnormalities. Fertility and Sterility, 64, 382-391.
 40. Alikani M, Calderon G, Tomkin G (2000). Cleavage anomalies in early human embryos and survival after prolonged culture in vitro. Human Reproduction, 15, 2634-2643.
 41. Racowsky C, Combelles C.M.H, Nureddin A (2003). Day 3 and day 5 morphological predictors of embryo viability. Reproductive BioMedicine Online, 6, 323-331.
 42. Finn A, Scott L, Leary T et al (2010). Sequential embryo scoring as a predictor of aneuploidy in poor-prognosis patients. Reproducive BioMedicine Online, 21, 381-390.
 43. Munne S, Sandalinas M, Cohen J (2001). Chromosome abnormalities in human embryos. Textbook of Assisted Reproductive Techniques. Laboratory and Clinical Perspective, Martin Dunitz, London, 297-318.
 44. Munne S and Cohen J (2002). Chromosome mosaicism in cleavage- stage human embryos: evidence of a maternal age effect. Reproductive Biomedicine online, 4 (3), 223-232.
 45. Munne S, Velilla E, Colls P (2005). Self-correction of chromosomally abnormal embryos in culture and implications for stem cell production.

Fertility and Sterility, 84, 1328-1334.

 1. Munne S, Chen S, Colls P et al (2007). Maternal age, morphology, development and chromosome abnormalities in over 6000 cleavage- stage embryos. Reproductive Biomedicine Online, 14, 628-634.
 2. Coonen E, Derhaag J.G, Dumoulin J.C.M (2004). Anaphase lagging mainly explains chromosomal mosaicism in human preimplantation embryos. Human Reproduction, 19, 316-324.
 3. Evsikov S and Verlinsky Y (1998). Mosaicism in the inner cell mass of human blastocysts. Human Reproduction, 11, 3151-3155.
 4. Magli M.C, Jones G.M, Gras L (2000). Chromosome mosaicism in day 3 aneuploid embryos that developed to morphologically normal blastocyst in vitro. Human Reproduction, 15, 1781-1786.
 5. Rubio C, Simon C, Vidal F (2003). Chromosomal abnormalities and embryo development in recurrent miscarriage couples”. Human Reproduction, 18, 182-188.
 6. Hardarson T, Hanson C, Sjogren A (2001). Human embryos with

uneven sized blastomeres have lower pregnancy and implantation rates: indication for aneuploidy and multinucleation. Human

Reproduction, 16, 313-318.

 1. Munne S and Cohen. J (1998). Chromosome abnormalities in human embryos. Human Reproduction Update, 4 (6), 842-855.
 2. Balakier H and Cadesky K (1997). The frequency and developmental capability of human embryos containing multinucleated blastomeres.

Human Reproduction, 12, 800-804.

 1. Meriano J, Clark C, Cadesky K et al (2004). Binucleated and micronucleated blastomeres in embryos derived from human assisted reproduction cycles. Reproductive BioMedicine Online, 9, 511-520.
 2. Van Royen E, Mangelschots K, Vercruyssen M (2003). Multinucleation in cleavage stage embryos. Human Reproduction, 18, 1062-1069.
 3. Munne S, Magli C, Adler A (1997). Treatment-related chromosome abnormalities in human embryos, Human Reproduction, 12, 780-784.
 4. Walmsley R (2007). Multinucleation and mosaicism in the human preimplantation embryo. Human preimplantation embryo selection, first edition, Informal Health care, Lodon, 41-50.
 5. Jackson K.V, Ginsburg E.S, Hornstein D (1998). Multinucleation in normally fertilized embryos is associated with an accelerated ovulation induction response and lower implantation and pregnancy rates in in vitro fertilization-embryo transfer cycles. Fertility and Sterility, 70, 60-66.
 6. Kligman I, Benadiva C, Alikani M et al (1996). The presence of multinucleated blastomeres in human embryos correlates with chromosomal abnormalities. Human Reproduction, 11, 1492-1498.
 7. Laverge H, De Sutter P, Verschraegen-Spae M.R (1997). Triple colour fluorescent in situ hybridization for chromosomes X, Y and 1 on spare human embryos. Human Reproduction, 12, 809-814.
 8. Staessen C and Van Steirteghem A.C (1998). The genetic constitution of multinucleated blastomeres and their derivative daughter blastomeres. Human Reproduction, 13, 1625-1631.
 9. Alikani M, Cohen J, Tomkin G (1999). Human embryo fragmentation in vitro and its implications for pregnancy and implantation. Fertility and Sterility, 71, 836-842.
 10. Balakier H, Bouman D, Sojecki A (2002). Morphological and cytogenetic analysis of human giant oocytes and giant embryos. Human Reproduction, 17, 2394-2401.
 11. Munne S, Weier H.U.G, Grifo J et al (1994). Chromosome mosaicism in human embryos. Biology of Reproduction, 51, 373-379.
 12. Esfandiari N, Ryan E.A.J, Gotlieb L et al (2005). Case report: successful pregnancy following transfer of embryos from oocytes with abnormal zona pellucida and cytoplasm morphology. Reproductive BioMedicine Online, 11, 555-561.
 13. Capalbo A, Rienzi L, Cimadomo D et al (2014). Correlation between standard blastocyst morphology, euploidy and implantation: an observational study in two centers involving 956 screened blastocysts. Human Reproduction, 29, 1173-1181.
 14. Alfarawati S, Fragouli E, Colls P et al (2011). The relationship between blastocyst morphology, chromosomal abnormality, and embryo gender. Fertility and Sterility, 95, 520-524.
 15. Kroener L, Ambartsumyan G, Briton-Jones C et al (2012). The effect of timming of embryonic progression on chromosomal abnormality.

Fertility and Sterility, 98, 876-880.

 1. Gianaroli L, Magli M.C, Ferraretti A.P (2001). The role of preimplantation diagnosis for aneuploidy. Reproductive BioMedicine Online, 4, 31-36.
 2. Biljan M.M, Buckett W.M, Dean N et al (2000). The outcome of IVF- embryo transfer treatment in patients who develop three follicles or less. Human Reproduction, 15(10), 2140-2144.
 3. Khalifa E, Toner JP, Muasher S.J et al (1992). Significance of basal follicle-stimulating hormone levels in women with one ovary in a program of in vitro fertilization. Fertility and Sterility, 57, 835-839.
 4. Kline J, Kinney A, Levin B et al (2000). Trisomic pregnancy and early age of menopause. American Journal of Human Genetics, 67, 395-404.
 5. Van Montfrans J.M, Dorland M, Oosterhuis G.J.E (1999). Increased concentrations of follicle-stimulating hormone in mothers of children with Down’s syndrome. Lancet, 353, 1853-1854.
 6. Reis Soares S, Rubio C, Rodrigo L (2003). High frequency of chromosomal abnormalities in embryos obtained from oocyte donation cycles. Fertility and Sterility, 80, 656-657.
 7. Sadowy S, Tomkin G, Munne S (1998), Impaired development of zygotes with uneven pronuclear size. Zygote, 6, 137-141.
 8. Fasolino M.C, Ferraretti A.P, Farfalli V.I et al (2007). Incidence of oocyte aneuploidy by first polar body FISH analysis in relation to the type of GnRH analogue. Human Reproduction, 22 (suppl 1), 82.
 9. Mansour G, Sharma R.K, Agarwal A et al (2010). Endometriosis- induced alterations in mouse metaphase II oocyte microtubules and chromosomal alignment: a possible cause of infertility. Fertility and Sterility, 94(5), 1894-1899.
 10. Weghofer A, Munne S, Chen S et al (2007). Lack of association between polycystic ovary syndrome and embryonic aneuploidy.

Fertility and Sterility, 88, 900-905.

 1. Warburton D (1989). The effect of maternal age on the frequency of trisomy: change in meiosis or in utero selection?. Progress in Clinical Biology Research, 311, 165-168.
 2. Munne S, Sandalinas M, Magli M.C et al (2004). Increased rate of aneuploidy embryos in young women with previous aneuploidy conceptions. Prenatal Diagnosis, 24, 638-643.
 3. Fragouli E, Escalona A, Gutierrez-Mateo C et al (2009). Comparative genomic hybridization of oocytes and first polar bodies from young donors. Reproductive Biomedicine Online, 19, 228-237.
 4. Pickering S.J, Braude P.R, Johnson M.H et al (1990). Transient cooling to room temperature can cause irreversible disruption of the meiotic spindle in the human oocyte. Fertility and Sterility, 54, 102-108.
 5. Cohen J, Gilligan A, Esposilo W et al (1997). Ambient air and its potential effects on conception. Human Reproduction, 12, 1742-1749.
 6. Veek L (1999). The cleaving human embryo. An atlas of human Gametes and conceptuses, Parthenon, New York, 40-45.
 7. Adams C, Anderson L, Wood S (2007). Paternal Factors, Specifically Low Sperm Motility, and High Levels of Moderate DNA Damage Predict Increased Rates of Aneuploidy in Embryos from Egg Donor Cycles. Fertility and Sterility, 87 (4), (suppl 2), S7.
 8. Munne S, Sandalinas M, Alikani M et al (2004). Chromosome abnormalities in human embryo. Textbook of Assisted Reproduction, second edition, Martin Dunitz, London, 355-377.
 9. Dailey T, Dale B, Cohen J et al (1996). Association between nondisjunction and maternal age in meiosis-II human oocytes. American Journal of Human Genetics, 59, 176-84.
 10. Fragouli E, Wells D, Thornhill A et al (2006). Comparative genomic hybridization analysis of human oocytes and polar bodies. Human Reproduction, 21, 2319-2328.
 11. Selva J, Martin Pont B, Hugues J.N et al (1991). Cytogenetic study of human oocytes uncleaved after in-vitro fertilization. Human Reproduction, 6, 709-713.
 12. Angell R.R, Xian J, Keith J (1993). Chromosome anomalies in human oocytes in relation to age. Human Reproduction, 8, 1047-1054.
 13. Gutierrez-Mateo C, Benet J, Wells D et al (2004). Aneuploidy study of human oocytes first polar body comparative genomic hybridization and metaphase II fluorescence in situ hybridization analysis. Human Reproduction, 19, 2859-2868.
 14. Kuliev A, Cieslak J, Ilkevitch Y et al (2003). Chromosomal abnormalities in a series of 6,733 human oocytes in preimplantation diagnosis for age-related aneuploidies. Reproductive Biomedicine Online, 6, 54-59.
 15. Shi Q, Ko E, Barclay L (2001). Cigarrete smoking and aneuploidy in human sperm. Molecular of Reproduction and Development, 59(4), 417-421.
 16. Vorsanova S.G (2008). Maternal smoking as a cause of mosaic aneuploidy in spontaneous abortions. Medical Hypotheses, 71, 607-612.
 17. Branch D.W and Hauser C (2010). Recurrent miscarriage, Reproductive Endocrinology and infertility: Integrating Modern Clinical and Laboratory Practice, Springer, London, 281-296.
 18. Liebaers I, Desmyttere S, Verpoest W et al (2010). Report on a consecutive series of 581 children born after Blastomere biopsy for preimplantation genetic diagnosis. Human Reproduction, 25, 275-282.
 19. Schoolcraft W.B, Fragouli E, Stevens J et al (2009). Clinical application of comprehensive chromosomal screening at the blastocyst stage. Fertility and Sterility, 94, 1700-1706.
 20. Scott R, Upham K, Forman E et al (2013). Blastocyst biopsy with comprehensive chromosome screening and fresh embryo transfer significantly increases in vitro fertilization implantation and delivery rates: a randomized controlled trial. Fertility and Sterility, 100, 697-703.
 21. Kokkali G, Traeger-Synodinos J, Vrettou C et al (2007). Blastocyst biopsy versus cleavage stage biopsy and blastocyst transfer for preimplantation genetic diagnosis of beta-thalassaemia: a pilot study.

Human Reproduction, 22, 1443-1449.

 1. Cieslak-Janzen J, Tur-Kaspa I, Ilkevitch Y et al (2006). Multiple micromanipulations for preimplantation genetic diagnosis do not affect embryo development to the blastocyst stage. Fertility and Sterility, 85, 1826-1829.
 2. Vu T.B, Bui T.K.Y, Tran D.H et al (2012). Validation of preimplantation genetic screening competence and safety as a prelude to preimplantation genetic diagnosis approval in Vietnam.

Reproductive Biomedicine Online, 24, supl 2, S55.

 1. Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Thanh Tùng và Quản Hoàng Lâm (2013). Kết quả bước đầu nghiên cứu hình thái phôi sau sinh thiết đe chấn đoán di truyền trước chuyen phôi. Tạp chí Y-Dược học quân sự, 6, 33-38.
 2. Nguyen N.D, Nguyen T.T, Nguyen D.T et al (2013). Study on some factors affecting embryo morphology after biopsy for genetic diagnosis before embryo transfer. Journal of Military Pharmaco- Medicine, 7, 50-57.
 3. Scott R.T Jr, Upham K., Forman E.J et al (2013). Cleavage-stage biopsy significantly impairs human embryonic implantation potential while blastocyst biopsy does not: a randomized and paired clinical trial. Fertility and Sterility, 100, 624-630.
 4. Brezina P, Sun Y, Anchan M et al (2012). Aneuploid embryos as determined by 23 single nucleotide polymorphism (SNP) microarray preimplantation genetic screeing (PGS) posses the potential to genetically normalize during early development. Fertility and Sterility, 98, S108.
 5. Brezina P, Ke R, and Kutteh W (2013). Preimplantation Genetic Screeing: A Practical Guide. Clinical Medicine Insights Reproductive Health, 7, 37-42.
 6. Novik V, Moulton E, Sisson M et al (2014). The accuracy of chromosomal microarray testing for identification of embryonic mosaicism in human blastocysts. Molecular Cytogenetics, 7: 18, 1-9.
 7. Adler A, Lee H, McCulloh d et al (2014). Blastocyst culture selects for euploid embryos: comparison of blastomere and trophectoderm biopsies. Reproductive BioMedicine Online, 28, 485-491.
 8. Keltz M, Vega M, Sirota I et al (2013). Preimplantation Genetic screening (PGS) with comparative genomic hybridization (CGH) following day 3 single cell blastomere biopsy markedly improves IVF outcomes while lowering multiple pregnancies and miscarriage. Journal or Assisted Reproduction and Genetics, 30, 1333-1339.
 9. Franasiak J, Forman E, Hong K et al (2014). Aneuploidy across individual chromosomes at the embryonic level in trophectoderm biopsies: changes with patient age and chromosome structure. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 31, 1501-1509.
 10. Thornhill A.R, deDie-Smulders C.E, Geraedts J.P et al (2005). ESHRE PGD Consortium “Best practice guidelines for clinical preimplantation genetic diagnosis (PGD) and preimplantation genetic screening (PGS). Human Reproduction, 20, 35-48.
 11. Peura T, Bosman A, Chami O et al (2008). Karyotypically normal and abnormal human embryonic stem cell lines derived from PGD- analyzed embryos. Cloning Stem Cells, 10, 203-216.
 12. Mantikou E, Wong K.M, Repping S et al (2012). Molecular origin of mitotic aneuploidies in preimplantation embryos. Biochimica Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basic of Disease, 1822, 1921-1930.
 13. Sirchia S.M, Garagiola I, Colucci G et al (1998). Trisomic zygote rescue revealed by DNA polymorphism analysis in confined placental mosaicism. Prenatal Diagnostics, 18, 201-206.
 14. Hsu LY, Kaffe S, Perlis TE (1991). A revisit of trisomy 20 mosaicism in prenatal diagnosis—an overview of 103 cases. Prenatal Diagnostic, 11, 7-15.
 15. Johnson D.S, Cinnioglu C, Ross R et al (2010). Comprehensivie analysis of karyotypic mosaicism between trophectoderm and inner cell mass. Molecular of Human Reproduction, 16, 944-949.
 16. Rubio C, Rodrigo L, Mercader A et al (2007). Impact of chromosomal abnormalities on preimplantation embryo development. Prenatal Diagnosis, 27, 748-756.
 17. Capalbo A, Wright G, Elliott T et al (2013). FISH reanalysis of inner cell mass and trophectoderm samples of previously array-CGH screened blastocysts shows high accuracy of diagnosis and no major diagnostic impact of masaicim at the blastocyst stage. Human Reproduction, 28, 2298-2307.
 18. Hanson C, Hardarson T, Lundin K et al (2009). Re-analysis of 166 embryos not transferred after PGS with advanced reproductive maternal age as indication. Human Reproduction, 24, 2960-2964.
 19. Delhanty J.D.A (2005). Mechanisms of aneuploidy induction in human oogenesis and early embryogenesis. Cytogenetic and Genome Research, 111, 237-244.
 20. Wilding M, De Placido G, De Matteo L et al (2003). Chaotic mosaicism in human preimplantation embryos is correlated with a low mitochondrial membrane potential. Fertility and Sterility, 79, 340-346.
 21. Gianaroli L, Magli M.C, Cavallini G et al (2010). Predicting aneuploidy in human oocytes: key factors which affect the meiotic process. Human Reproduction, 25, 2374-2386.
 22. Magli M.C, Gianaroli L, Ferraretti A.P et al (2009). Paternal contribution to aneuploidy in preimplantation embryos. Reproductive Biomedicine Online, 18, 536-542.
 23. Harton G and Tempest H (2012). Chromosomal disorders and male infertility. Asian Journal of Andrology, 14, 32-39.
 24. Bonduelle M, Van Assche E, Joris H et al (2002). Prenatal testing in ICSI pregnancies: incidence of chromosomal anomalies in 1586 karyotypes and relation to sperm parameters. Human Reproduction, 17, 2600-2614.
 25. Schwartz D and Mayaux M.J (1982). Female fecundity as a function of age: results of artificial insemination in 2193 nulliparous women with azoospermic husbands, Federation CECOS. New England Journal of Medicine, 306, 404-406.
 26. Centers for Disease Control and Prevention, American Society for Reproductive Medicine, Society for Assisted Reproductive Technology: 2012 assisted reproductive technology – fertility clinic success rates report. Atlanta (GA): CDC (2014). Available at: http://www.cdc.gov/art/ART2012/PDF/ART 2012 Clinic Report- Full.pdf [Accessed 13 October 2014].
 27. American College of Obstetricians and Gynecologists – Committee on Gynecologic Practice and Practice Committee (2014). Female age- related fertility decline. Committee Opinion No.589. Fertility and Sterility, 101, 633-634.
 28. Franasiak J, Forman E, Hong K et al (2014). The nature of aneuploidy with increasing age of the female partner: a review of 15,169 consecutive trophectoderm biopsies evaluated with comprehensive chromosomal screening. Fertility and Sterility, 101, 656-663.
 29. Wagner-Coughlin C, Kaplan B, Maravilla A et al (2008). Preimplantation genetic screening (PGS) in donor egg cycles: evidence for a beneficial effect. Fertility and Sterility, 90, S308.
 30. Forman E.J, Hong K.H, Ferry K.M et al (2013). In vitro fertilization with single euploid blastocyst transfer: a randomized controlled trial. Fertility and Sterility, 100, 100-107.
 31. Nasseri A, Mukherjee T, Grifo J et al (1999). Elevated day 3 serum follicle stimulating hormone and/or estradiol may predict fetal aneuploidy. Fertility and Sterility, 71, 715-718
 32. El-Toukhy T, Khalaf Y, Hart R et al (2002). Young age does not protect against the adverse effects of reduced ovarian reserve—an eight year study. Human Reproduction, 17, 1519-24.
 33. Thum M, Abdalla H, Taylor D (2008). Relationship between women’s age and basal folliclae-stimulating hormone levels with aneuploidy risk in in vitro fertilization treatment. Fertility and Sterility, 90, 315-321.
 34. Shapiro B, Richter K, Harris D et al (2000). Predictive value of 72- hour blastomere cell number on blastocyst development and success of a subsequent transfer based on the degree of blastocyst development. Fertility and Sterility, 73, 582-586.
 35. Van Royen E, Mangelshots K, De Neuborg D et al (2001). Calculating the implantation potential of day 3 embryos in women younger than 38 years of age: a new model. Human Reproduction, 16, 326-332.
 36. Racowsky C, Stern J.E, Gibbons W. et al (2011). National collection of embryo morphology data into Society for Assisted Reproductive Technology Clinic Outcomes Reporting System: associations among day 3 cell number, fragmentation and blastomere asymmetry, and live birth rate. Fertility and Sterility, 95, 1985-1989.
 37. Luna M, Copperman A, Duke M et al (2008). Human blastocyst morphological quality is significnantly improved in embryos classified as fast on day 3 (>10 cells), bringing into question current embryological dogma. Fertility and Sterility, 89, 358-363.
 38. Le Cruguel S, Ferre-L’Hotellier V, Moriniere C et al (2013). Early compaction at day 3 may be a useful additional criterion for embryo transfer. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 30, 683-690.
 39. Munne S (2006). Chromosome abnormalities and their relationship to morphology and development of human embryos. Reproductive Biomedicine Online, 12, 234-253.
 40. Campbell A, Fishel S, Bowman N et al (2013). Retrospective analysis of outcomes after IVF using an aneuploidy risk model derived from time-lapse imaging without PGS. Reproductive Biomedicine Online, 27, 140-146.
 41. Pickering S.J, Taylor A, Johnson M.H et al (1995). An analysis of multinucleated blastomere formation in human embryos. Human Reproduction, 10, 1912-1922.
 42. Van Blerkom J, Antczak M, Schroder R (1997). The development potential of the human oocyte is related to the dissolved oxygen content of follicular fluid: association with vascular endothelial growth factor levels and perifollicular blood flow characteristics. Human Reproduction, 12, 1047-1055.
 43. Sathananthan H, Ratnam S.S, Ng S.C et al (1996). The sperm centriole: its inheritance, replication and perpetuation in early human embryos. Human Reproduction, 345-356.
 44. Johansson M, Hardarson T, Lundin K (2003). There is a cut off limit in diameter between a blastomere and a small anucleate fragment. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 20, 309-313.
 45. Racowsky C, Jackson K.V, Cekleniak N.A et al (2000). The number of eight-cell embryos is a key determinant for selecting day 3 or day 5 transfer. Fertility and Sterility, 73, 558-564.
 46. Hardy K, Stark J, Winston R.M.L (2003). Maintenance of the inner cell mass in human blastocysts from fragmented embryos. Biology of Reproduction, 68, 1165-1169.
 47. Wilton L, Voullaire L, Sargeant P et al (2003). Preimplantation aneuploidy screening using comparative genomic hybridization or fluorescence in sity hybridization of embryos from patients with recurrent implantation failure. Fertility and Sterility, 80, 860-868.
 48. Magli M.C, Giannaroli L, Munne S et al (1998). Incidence of chromosomal abnormalities from a morphologically normal cohort of embryos in poor-prognosis patients. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 15, 297-301.
 49. Antczak M and Van Blerkom J (1999). Temporal and spatial aspects of

fragmentation in early human embryos: possible effects on

developmental competence and association with the differential elimination of regulatory proteins from polarized domains. Human Reproduction, 14, 429-447.

 1. Vega M, Breborowicz A, Moshier E et al (2014). Blastulation rates decline in a linear fashion from euploid to aneuploidy embryos with single versus multiple chromosomal error. Fertility and Sterility, 102, 394-398.
 2. Basile N, Nogales M, Bronet F et al (2014). Increasing the probability of selecting chromosomally normal embryos by time-lapse morphokinetics analysis. Fertility and Sterility, 101, 699-704.
 3. Debrock S, Melotte C, Spiessens C et al (2010). Preimplantation genetic screening for aneuploidy of embryos after in vitro fertilization in women aged at least 35 years: a prospective randomized trial. Fertility and Sterility, 93, 364-373.
 4. Taylor T, Patrick J, Gitlin S et al (2014). Comparison of aneuploidy, pregnancy and live birth rates between day 5 and day 6 blastocysts. Reproductive Biomedicine Online, 29, 305-310.
 5. Shapiro B, Richter K, Harris D et al (2001). A comparison of day 5 and day 6 blastocyst transfers. Fertility and Sterility, 75, 1126-1130.
 6. Barrenetxea G, Lopez de Jarruzea A, Ganzabal T et al (2005). Blastocyst culture afeter repeated failure of cleavage-stage embryo transfers: a comparison of day 5 and day 6 transfers. Fertility and Sterility, 83, 49-53.
 7. Chang H.J, Lee JR, Jee B.C et al (2009). Impact of blastocyst transfer on offspring sex ratio and the monozygotic twinning rate: a systematic review and meta-analysis. Fertility and Sterility, 91, 2381-2390.
 8. Luna M, Duke M, Copperman A et al (2007). Blastocyst embryo transfer is associated with a sex-ratio imbalance in favor of male offspring. Fertility and Sterility, 87, 519-523.
 9. Hentemann M.A, Briskemyr S and Bertheussen K (2009). Blastocyst

transfer and gender: IVF versus ICSI. Journal of Assisted

Reproduction and Genetics, 26, 433-436.

 1. Csokmay JM, Hill M.J, Cioppettini F.V et al (2009). Live birth sex ratio are not influenced by blastocyst stage embryo transfer. Fertility and Sterility, 92, 913-917.
 2. Eaton J, Hacker M, Barrett B et al (2011). Influence of embryo sex on development of the blastocyst stage and euploidy. Fertility and Sterility, 95, 936-939.
 3. Kovacic B and Vlaisavljevic V (2012). Importance of blastocyst morphology in selection for transfer. Advances in embryo transfer, InTech, Rijeka, Croatia, 161-176.
 4. Eaton J, Hacker M, Barrett B et al (2010). Influence of patient age on the association between euploidy and day-3 embryo morphology.

Fertility and Sterility, 94, 365-367.

 1. Moayeri S, Allen R, Brewster W et al (2008). Day-3 embryo morphology predicts euploidy among older subjects. Fertility and Sterility, 89, 118-123.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment