NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH LẤY RUỘT TỪ NGUỒN CHO SỐNG TRONG GHÉP RUỘT THỰC NGHIỆM TRÊN CHÓ

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH LẤY RUỘT TỪ NGUỒN CHO SỐNG TRONG GHÉP RUỘT THỰC NGHIỆM TRÊN CHÓ

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH LẤY RUỘT TỪ NGUỒN CHO SỐNG TRONG GHÉP RUỘT THỰC NGHIỆM TRÊN CHÓ 

Trần Doanh Hiệu*; Bùi Tuấn Anh* 
Nguyễn Văn Xuyên*; Trịnh Cao Minh**
TÓM TẮT 
Mục tiêu:xây dựng được quy trình kỹthuật  ởbên cho trong ghép ruột đơn độc thực nghiệm từnguồn cho sống. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu phẫu thuật thực nghiệm mô tả, tiến cứu, có phân tích, dựa theo quy trình kỹthuật của Grussener [2] và Testa [12] trên 32 con chó, chia thành 16 cặp, một bên cho ruột và một bên nhận ruột ghép từ10 – 2016 đến 6 – 2017 tại Bộmôn Phẫu thuật Thực hành, Học viện Quân y, từ  đó xây dựng quy trình phẫu thuật bên cho.  Kết quả: trong 16 chó cho, cân nặng thấp nhất 13 kg, cao nhất 16 kg; trung bình 15 ± 0,91 kg. Chiều dài  ruột non bên cho ngắn nhất 2,2 m; dài nhất 3,3 m; trung bình 2,67 ± 0,33 m. Chiều dài ruột non  được lấy ngắn nhất 0,88 m; dài nhất 1,32 m; trung bình 1,07 ± 0,13 m. Chiều dài nhánh  động mạch mạc treo ngắn nhất 1 cm; dài nhất 2 cm; trung bình 1,44 ± 0,23 cm. Chiều dài đoạn tĩnh mạch mạc treo ngắn nhất 1,00 cm; dài nhất 1,80 cm; trung bình 1,41 ± 0,19 cm.  Đường kính ban đầu của đoạn động mạch mạc treonhỏnhất 0,2 cm; lớn nhất 0,4 cm; trung bình 0,28 ± 0,03 cm.
Đường kính ban đầu của đoạn tĩnh mạch mạc treonhỏnhất 0,2 cm; lớn nhất 0,4 cm; trung bình 0,30 ± 0,04 cm. Đường kính của đoạn động mạch mạc treo cắt tạo miệng nốinhỏnhất 0,4 cm; lớn nhất 0,5 cm; trung bình 0,48 ± 0,04 cm.  Đường kính của  đoạn tĩnh mạch mạc treo sau cắt tạo miệng nốinhỏnhất 0,4 cm; lớn nhất 0,6 cm; trung bình 0,49 ± 0,05 cm.Thời gian thiếu máu nóng ngắn  nhất 2 phút; dài nhất 6 phút; trung bình 3,81 ± 1,11 phút. Tổng thời gian mổbên cho ngắn nhất 50  phút; dài nhất 70 phút; trung bình 58,75 ± 6,71 phút. Không có tai biến trong mổ. Kết luận: quy trình kỹthuật ngoại khoa ghép ruột đơn độc từnguồn cho sống bên cho thực hiện lấy mảnh ghép ruột non từhồi tràng lên trên kèm theo nhánh mạch nuôi, bảo tồn 20 cm cuối hồi tràng; chiều dài ruột mảnh ghép ≤40% tổng chiều dài ruột non bên cho. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment