Nghiên cứu sử dụng TBG tủy xương tự thân trong điều trị khơp gia, hoại tử vô khuẩn chom xương đui và kéo dài chi

Nghiên cứu sử dụng TBG tủy xương tự thân trong điều trị khơp gia, hoại tử vô khuẩn chom xương đui và kéo dài chi

Nghiên cứu sử dụng TBG tủy xương tự thân trong điều trị khớp giả, hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi và kéo dài chi
Nguyễn Thị Thu Hà1*, Lý Tuấn Khải1, Nguyễn Thanh Bình1, Lê Văn Đoàn1
Đỗ Tiến Dũng1, Lê Hồng Hải1, Nguyễn Mạnh Khánh2
1Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2Bệnh viện Việt Đức
Ngày nhận bài 20.3.2015, ngày chuyển phản biện 2.4.2015, ngày nhận phản biện 3.5.2015, ngày chấp nhận đăng 8.5.2015 Việc sử dụng tế bào gốc (TBG) tủy xương trong điều trị một số tổn thương xương khớp hiện đang được cac tac gia trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Ơ Việt Nam, công trinh nghiên cứu sử dụng TBG tủy xương tư thân trong điều trị khớp gia (KG), hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (CXĐ) và kéo dài chi là một trong nhưng công trinh nghiên cứu đâu tiên trong linh vưc này, tạo cơ sơ cho nhiều nghiên cứu tiếp theo. Nghiên cứu nhằm thưc hiện cac mục tiêu: 1) Đanh gia kết qua điều trị KG thân xương dài, hoại tử vô khuẩn CXĐ, kéo dài chi bằng ghép TBG tủy xương tư thân; 2) Xac định mối liên quan giưa số lượng TBG được ghép với hiệu qua điều trị. Trong tổng số 228 bệnh nhân (BN) được nghiên cứu, có 142 BN KG thân xương dài, 50 BN hoại tử vô khuẩn CXĐ giai đoạn I, II (theo ARCO) và 36 BN tâm vóc thấp được kéo dài chi. Với phương phap tiêm trưc tiếp 20-30 ml khối TBG tư thân chiết tach từ 250-350 ml dịch tủy xương vào vị trí tổn thương, kết qua cho thấy, 84,5% BN KG đã liền xương với thời gian trung binh là 19,8±9,5 tuân và đã được ghép nhiều TBG trung mô hơn so với nhưng BN không liền xương; 82% BN hoại tử vô khuẩn CXĐ đạt kết qua điều trị từ kha, tốt đến rất tốt (theo thang điểm Harris) đã được ghép số lượng TBG trung mô nhiều hơn so với nhóm đạt kết qua điều trị trung binh và kém; nhưng BN kéo dài chi được ghép TBG có thời gian liền xương trung binh cho 1 cm kéo dài là 29,5±4,5 ngày, giam đang kể so với không sử dụng TBG. Sau qua trinh theo doi kết qua điều trị 5 năm sau ghép, có thể kết luận: TBG tủy xương tư thân sử dụng trong điều trị KG, hoại tử vô khuẩn CXĐ và kéo dài chi có hiệu qua tốt và an toàn, có mối liên quan thuận giưa số lượng TBG được ghép và kết qua điều trị.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment