Nghiên cứu sử dụng vạt da xươngmác tự do tạo hình tức thì tổn khuyết phức hợp miệng hàm dưới sau phẫu thuật điều trị ung thư

Nghiên cứu sử dụng vạt da xươngmác tự do tạo hình tức thì tổn khuyết phức hợp miệng hàm dưới sau phẫu thuật điều trị ung thư

 
03:24 PM 16/11/2023

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sử dụng vạt da xươngmác tự do tạo hình tức thì tổn khuyết phức hợp miệng hàm dưới sau phẫu thuật điều trị ung thư”.

Ngành: Răng – Hàm – Mặt

Mã số: 9720501

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lại Bình Nguyên

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. GS.TS. Nguyễn Tài Sơn

2. TS. Nguyễn Quang Đức

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Lần đầu tiên ứng dụng điều trị khuyết xương hàm dưới, sàn miệng, lưỡi, má, da vùng cằm bằng vạt da xương mác tự do, với số lượng tương đối lớn khẳng định có thể sử dụng vạt da xương với hai tính năng của vạt vừa là vạt phần mềm che phủ các tổn khuyết phần mềm trong và ngoài miệng vừa là một vạt xương tái tạo lại khung hàm dưới, phục hồi lại cơ quan bộ phận cả về thẩm mỹ và chức năng.

2. Ứng dụng mũi khâu kép khi tiến hành nối tĩnh mạch thứ nhất và tĩnh mạch thứ hai với hai lợi điểm: bất đồng khẩu kính của tĩnh mạch mác và tĩnh mạch dẫn lưu (đảm bảo kín khi khâu nối mạch), thứ hai rút ngắn thời gian thiếu máu vạt ghép phức hợp do rút ngắn thời gian nối mạch.

3. Sử dụng mảnh da ghép ở nơi cho vạt lấy ở ngay mép vết mổ ở đầu trên của đường mổ cẳng chân nơi lấy vạt tránh tổn thương thêm một nơi khác khi lấy da ghép tự do mà vẫn đóng trực tiếp vết mổ ở phía trên.

 

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research of using free fibula osteocutaneous flaps for primary reconstruction of oro-madibular defects after cancer resection

Speciality: Odonto – Stomatology

Code: 9720501

Name of graduate student: Nguyen Lai Binh

Name of supervisor:

1. Prof. PhD. Son Nguyen Tai

2. PhD. Duc Nguyen Quang

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

1. For the first time, the application of treatment of defects of mandible, floor of the mouth, tongue, cheek, and skin of the chin with a free fibula osteocutaneous flap, with a relatively large number of cases, confirms that it is possible to use a osteocutaneous flap with two components consist of a skin paddle that covers mucosal or skin defects and a bone segment that reconstructs the mandible to restore both of aesthetics and functions.

2. The application of double stitches when performing anastomosis of the first and second veins has two advantages: the difference in diameter of the peroneal vein and the draining vein (ensures the tightness of the anastomosis), and shortening ischemia time of the flap due to shorter anastomosis time.

3. Using skin graft harvested in the upper part of skin incision on the donor leg to avoid the third surgical site while still directly closing the donor site.

 

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment