NGHIÊN CứU Sự HàI LòNG CủA NGƯờI BệNH Về CÔNG TáC KHáM CHữA BệNH TạI BệNH VIệN ĐA KHOA LONG Mỹ, HậU GIANG

NGHIÊN CứU Sự HàI LòNG CủA NGƯờI BệNH Về CÔNG TáC KHáM CHữA BệNH TạI BệNH VIệN ĐA KHOA LONG Mỹ, HậU GIANG

NGHIÊN CứU Sự HàI LòNG CủA NGƯờI BệNH Về CÔNG TáC KHáM CHữA BệNH TạI BệNH VIệN ĐA KHOA LONG Mỹ, HậU GIANG 
Nguyễn Hiếu Lâm – BV huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Trần Thị Cẩm Tú – BV Trung Ương Huế
Hoàng Văn Ngoạn, Nguyễn Văn Tập-Trường ĐHYD Huế
TÓM TẮT
Mục tiêu. 1) Xác định tỷ lệ người bệnh điều trị nội trú hài lòng về các dịch vụ bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa Long Mỹ năm 2008. 2) Tìm hiểu một số yếu tố không hài lòng  của   người  bệnh  điều  trị  nội  trú  tại  Bệnh  viện  đa khoa Long Mỹ. Đối tượng và phương pháp.Mô tả cắt ngang trên 845 người bệnh điều trị nội trú từ 18 tuổi trở lên. B ốc  thăm  chọn  người  bệnh  xuất  viện  trong  từng ngày để phỏng vấn. Mỗi khoa chọn 5 người bệnh trong một  ngày  để  phỏng vấn.  Sự  hài  lòng  theo  phân  loại Likert. Mức I: Rất hài lòng, rất tốt, rất đồng ý. Mức II: Hài lòng, tốt, khang trang, đồng ý. Mức III: Chấp nhận được. Mức IV: Không hài lòng, không tốt, không đồng ý. Mức V: Rất không hài lòng, rất không tốt, rất không đồng ý. Xếp  loại  chung: Hài lòng  gồm:  Mức  I, II, III. Không hàilòng gồm: Mức IV, V. Kết quả. Tỷ lệ 91,5% người bệnh hài  lòng  chung  về  dịch  vụ  bệnh  viện;  về  dịch  vụ   tiếp đón, hướng dẫn tỷ lệ 96,0%; về khám, theo dõi  điều trị 96,6%. về phục vụ vệ sinh ăn uống 91,6%; về các thủ tục  hành  chính   95,0%;  về  công  tác  chăm  sóc,  điều dưỡng   91,5%.  Tỷ  lệ 8,5%  người  bệnh không  hài lòng chung như ý kiến về thời gian chờ đợi lâu, thủ tục nhập viện  và  xuất  viện  chậm,  khám  bệnh  nhanh,  sơ  sài, hướng dẫn người bệnh chưa rõ ràng, chưa tốt về vệ sinh thực  phẩm,…  Kết  luận. Nghiên  cứu  sự  hài  lòng  của người  bệnh  là  một  công  cụ  hữu  ích  giúp  nhà quản  lý bệnh  viện  xây  dựng  các  chương  trình  cải  thiện  chất lượng phục vụ người bệnh

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment