NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO CỦA CHẾ PHẨM CAO LỎNG TRÚNG PHONG TRÊN THỰC NGHIỆM

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO CỦA CHẾ PHẨM CAO LỎNG TRÚNG PHONG TRÊN THỰC NGHIỆM

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO CỦA CHẾ PHẨM CAO LỎNG TRÚNG PHONG TRÊN THỰC NGHIỆM 

TÓM TẮT 
Mục tiêu:  đánh giá tác dụng điều trịnhồi máu não của chếphẩm cao lỏng Trúng phong 2:1 trên thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp: sửdụng mô hình gây nhồi máu não tại  động mạch não giữa trên chuột nhắt trắng bằng phản ứng quang hóa gây bởi chiếu tia laser. 32 chuột nhắt trắng  đực, chia ngẫu nhiên thành 4 lô, mỗi lô 8 con: lô 1 (phẫu thuật không gây nhồi máu + uống nước cất); lô 2 (phẫu thuật gây nhồi máu + uống nước cất); lô 3 (phẫu thuật gây nhồi máu + uống cao lỏng Trúng phong liều 10,5 ml/kg); lô 4 (phẫu thuật gây nhồi máu + uống boluoke liều 200 mg/kg).  Kết quả:  ởlô 3, 4 có tác dụng hồi phục tổn thương thần kinh, giảm mức  độtổn thương vận động của chuột gây nhồi máu não tại các thời điểm sau 24 giờ, 48 giờ, rõ nhất sau 
72 giờ, 168 giờgây nhồi máu. Liều cao lỏng Trúng phong dùng trong nghiên cứu có tác dụng hồi phục tổn thương não và hoạt  động của chuột gây nhồi máu não tương đương với boluoke liều 200 mg/kg.  Kết luận:cao lỏng Trúng phong 2:1 liều 10,5 ml/kg (tương  đương 21 g dược liệu khô/kg) có tác dụng tốt khi sửdụng điều trịtrên mô hình gây nhồi máu não thực nghiệm ởchuột nhắt trắng, tương đương với boluoke liều 200 mg/kg. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment