NGHIÊN CứU THIếT Kế NESTED PCR PHáT HIệN VIRUS RUBELLA TRONG DịCH ốI THAI PHụ

NGHIÊN CứU THIếT Kế NESTED PCR PHáT HIệN VIRUS RUBELLA TRONG DịCH ốI THAI PHụ

NGHIÊN CứU THIếT Kế NESTED PCR PHáT HIệN VIRUS RUBELLA TRONG DịCH ốI THAI PHụ

Vũ Xuân Nghĩa, Phạm Đức Minh, 
Nguyễn Quảng Bắc, Nguyễn Văn Trường
TóM TắT
Trong  thời  gian  gần đây, dịch  sốt Rubella có dấu hiệu bùng phát trở lai. Chẩn đoán nhanh và chính xác mầm bệnh sẽ giúp cho các bác sĩ có chỉ định sớm đối với  thai  phụ.  Trong  nghiên  cứu  này,  kỹ  thuật  Nested PCR đã được thiết kế để phát hiện virut Rubella  trong dịch ối, gián tiếp chẩn đoán nhiễm virut trên thai nhi. 
Kết quả, cặp mồi ứng dụng trong kỹ thuật Nested PCR cho thấy tính nhạy và tính đặc hiệu cao. Bước đầu ứng dụng  nested  PCR  trên  20  bệnh  nhân nghiên  cứu  có gG và IgM dương tính với virus Rubella, phát hiện 11 trường  hợp (55%) có RNA của Rubella trong dịch  ối. Với ưu điểm này, kỹ thuật nested PCR có thể được ứng dụng trong chẩn đoán trước sinh
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment