Nghiên cứu thu hồi, bảo quản da đồng loại bằng Glycerol 85% để điều trị vết thương, vết bỏng

Nghiên cứu thu hồi, bảo quản da đồng loại bằng Glycerol 85% để điều trị vết thương, vết bỏng

Nghiên cứu thu hồi, bảo quản da đồng loại bằng Glycerol 85% để điều trị vết thương, vết bỏng
Chu Anh Tuấn1, Đinh Văn Hân1, Nguyễn Quang Đông1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Từ những năm đầu 1980, Ngân hàng da Châu Âu đã nghiên cứu sử dụng Glycerol 85% trong bảo quản da đồng loại. Da đồng loại bảo quản trong Glyceron (Glycerol preserved allograft – GPA) được thử nghiệm trên lâm sàng lần đầu tiên vào năm 1984 tại Trung tâm Bỏng, Bệnh viện Chữ thập đỏ Beverwijk, Hà Lan. Từ năm 1991, GPA trở thành “tiêu chuẩn vàng” trong che phủ tạm thời vết thương bỏng.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xây dựng quy trình thu hồi, bảo quản da đồng loại bằng Glycerol 85% và ứng dụng chế tạo 200 tấm da đồng loại bảo quản bằng Glycerol 85%. Qua theo dõi cho thấy, dung dịch Glycerol 85% có tác dụng diệt khuẩn và vi nấm, sau 3 tháng bảo quản thì xét nghiệm vi khuẩn, vi nấm đều trở nên âm tính; đồng thời hình thái cấu trúc mô của da bảo quản bằng Glycerol 85% không bị thay đổi trong thời gian bảo quản. Đây là cơ sở để ứng dụng tấm da đồng loại bảo quản bằng Glycerol 85% trong điều trị vết thương, vết bỏng.

Nghiên cứu thu hồi, bảo quản da đồng loại bằng Glycerol 85% để điều trị vết thương, vết bỏng

Leave a Comment