NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NGỘ ĐỘC, ĐẶC ĐIỂM, ĐỘC TÍNH CỦA NẤM ĐỘC TRẮNGHÌNH NÓN (Amanita virosa) TẠI BẮC KẠN  VÀ THỬ NGHIỆM THUỐC ĐIỀU TRỊ TRÊN ĐỘNG VẬT

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NGỘ ĐỘC, ĐẶC ĐIỂM, ĐỘC TÍNH CỦA NẤM ĐỘC TRẮNGHÌNH NÓN (Amanita virosa) TẠI BẮC KẠN  VÀ THỬ NGHIỆM THUỐC ĐIỀU TRỊ TRÊN ĐỘNG VẬT

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NGỘ ĐỘC, ĐẶC ĐIỂM, ĐỘC TÍNH CỦA NẤM ĐỘC TRẮNG HÌNH NÓN (Amanita virosa) TẠI BẮC KẠN  VÀ THỬ NGHIỆM THUỐC ĐIỀU TRỊ TRÊN ĐỘNG VẬT

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.    Ngô Thị Thanh Hải, Hoàng Công Minh, Bế Hồng Thu (2012). Tình hình ngộ độc nấm độc tại tỉnh Bắc Kạn trong 8 năm (2004-2011), Tạp chí Y dược học Quân sự, 7(2012): 89-93.
2.    Ngô Thị Thanh Hải, Hoàng Công Minh, Bế Hồng Thu (2012). Nghiên cứu sự phân bố và đặc điểm nhận dạng các loài nấm thường gây ngộ độc tại tỉnh Bắc Kạn, Tạp chí Y học thực hành, 9(840): 3-6.
3.    Ngo Thi Thanh Hai, Tran Van Tung, Nguyen Thanh Binh, Be Hong Thu (2018). The effectiveness of silibinin on the change in some blood biochemical indices and liver histopathology of rabbit experimentaly poisoned with amanita virosa mushroom, Journal of Military Pharmaco – medicin, 43 (6): 146 – 153.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment