Đặc điểm thở máy và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị thở máy cho bệnh nhân ngoài lứa tuổi sơ sinh tại Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Bạch Mai

Đặc điểm thở máy và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị thở máy cho bệnh nhân ngoài lứa tuổi sơ sinh tại Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Bạch Mai [Luận văn chuyên khoa 2]

Title:  Đặc điểm thở máy và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị thở máy cho bệnh nhân ngoài lứa tuổi sơ sinh tại Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Bạch Mai
Authors:  PHẠM CÔNG, KHẮC
Advisor:  PHAN HỮU, PHÚC
Keywords:  THỞ MÁY, TRẺ EM, HỒI SỨC CẤP CỨU
Issue Date:  2023
Abstract:  Đặc điểm thở máy và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị thở máy cho bệnh nhân ngoài lứa tuổi sơ sinh tại Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Bạch Mai
URI: 
Appears in Collections: Luận văn chuyên khoa 2

Chuyên mục: Luận văn chuyên khoa 2

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment