NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI HAI HUYỆN YÊN KHÁNH VÀ KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI HAI HUYỆN YÊN KHÁNH VÀ KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI HAI HUYỆN YÊN KHÁNH VÀ KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016 

Phạm Văn Minh*; Lê Trần Anh*; ĐỗNgọc Ánh*; Nguyễn ThịVân* 
TÓM TẮT 
Mục tiêu:mô tảthực trạng vệsinh môi trường tại hai huyện Yên Khánh và Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đối tượng và phương pháp:  nghiên cứu mô tảcắt ngang,  điều tra 211 chủ hộ tại hai huyện Kim Sơn và Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình năm 2016. Kết quả:tỷlệnhà tiêu chưa hợp vệ
sinh 10,43%, ởhuyện Kim Sơn (16,5%) cao hơn ởhuyện Yên Khánh (4,63%). Tỷ lệ dùng nước  máy  sinh  hoạt  36,02%  hộ,  ở huyện  Kim  Sơn  (27,18%)  thấp  hơn  ở Yên  Khánh  (44,44%).  59,24% hộcó ao nuôi cá. Vẫn còn một số hộ sử dụng phân người (1,9%) hoặc phân động vật  (9%) nuôi cá.  Đa sốhộnuôi chó, mèo không có biện pháp quản lý phân  động vật, tỷlệchó,  mèo có chỗvệsinh riêng rất thấp (6,16 và 1,9%). Kết luận:cần tăng cường đầu tưnguồn nước  và nhà tiêu hợp vệsinh, đặc biệt tại huyện Kim Sơn, tăng cường truyền thông vềmột sốhành  vi phòng bệnh nhưkhông dùng phân người và động vật đểnuôi cá.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment