NGHIÊN CỨU TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU VÕNG MẠC TRONG BỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

NGHIÊN CỨU TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU VÕNG MẠC TRONG BỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

NGHIÊN CỨU TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU VÕNG MẠC TRONG BỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Nguyễn Ngân Hà1,2,3, Nguyễn Minh Phú2, Nguyễn Phú Trang Hưng1, Nguyễn Thị Hải Yến1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Mắt Trung ương
3 Trường Y Đại học Boston, Hoa Kỳ
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá các biến đổi của mạch máu võng mạc liên quan đến tình trạng đường huyết cao. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu gồm 2 nhóm: Nhóm chuột có nồng độ glucose máu bình thường và nhóm chuột gây tăng đường huyết bằng streptozotocin. Kỹ thuật phân lập mạch máu võng mạc giúp xác định các mạch máu không có tế bào và hiện tượng chết tế bào ngoại mạch. Bên cạnh đó, mạch máu võng mạc chuột được nhuộm miễn dịch huỳnh quang để đánh giá hiện tượng tăng tính thấm thành mạch. Kết quả: Số lượng mạch máu không có tế bào và hiện tượng chết tế bào ngoại mạch tăng rõ rệt ở nhóm chuột đường huyết cao. Ngoài ra, kỹ thuật nhuộm miễn dịch huỳnh quang cũng cho thấy sự tăng tính thấm thành mạch ở nhóm chuột tăng đường huyết so với nhóm chuột bình thường. Kết luận: Đường huyết cao gây tăng hiện tượng chết tế bào nội mô, tế bào ngoại mạch và tăng tính thấm thành mạch trong bệnh võng mạc đái tháo đường.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng màng đáy mao mạch dày lên là dấu hiệu mô học của bệnh võng mạc đái tháo đường [3, 4]. Cơ chế bệnh sinh của bệnh lý vi mạch do đái tháo đường bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về chất lượng và số lượng của màng đáy mao mạch, dẫn đến hiện tượng rò rỉ mạch máu võng mạc,  vi  phình  mạch,  xuất  huyết  võng  mạc,… quan sát thấy trên lâm sàng. Mặc dù tổn thương lâm sàng của bệnh lý vi mạch do đái tháo đường đã được biết khá rõ [5], nhưng các tổn thương mô học cụ thể liên quan đến những thay đổi này dần dần dẫn đến rối loạn chức năng của bệnh võng mạc đái tháo đường vẫn chưa rõ ràng. Vì thế chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu đánh giá các biến đổi mô học của mạch máu võng mạc trong bệnh võng mạc đái tháo đường

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment