NGHIÊN CỨU TRỊ LIỆU UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT NGƯỜI BẰNG PHỐI HỢP HAI ONCOLYTIC VIRUT SỞI (MEASLE)VÀ QUAI BỊ (MUMP) TRÊN THỰC NGHIỆM

NGHIÊN CỨU TRỊ LIỆU UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT NGƯỜI BẰNG PHỐI HỢP HAI ONCOLYTIC VIRUT SỞI (MEASLE)VÀ QUAI BỊ (MUMP) TRÊN THỰC NGHIỆM

 NGHIÊN CỨU TRỊ LIỆU UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT NGƯỜI BẰNG PHỐI HỢP HAI ONCOLYTIC VIRUT SỞI (MEASLE)VÀ QUAI BỊ (MUMP) TRÊN THỰC NGHIỆM

Hồ Anh Sơn*; Bùi Khắc Cường*; Hoàng Văn Lương*
Li Feng Zhang**; Naoki Yamamoto**; Nguyễn Lĩnh Toàn*
TÓM TẮT 
Trị liệu virut phân giải tế bào ung thư (TBUT) (Oncolytic virus, OLV) được hiểu là sự nhân lên của OLV trong khối u đặc hiệu. Kết quả, TBUT bị  phân giải và phá hủy, đồng thời giải phóng hàng ngàn tiểu phần OLV. OLV mới được giải phóng lại lây  nhiễm vào TBUT lân cận, do đó, tạo ra một làn sóng tấn công của OLV vào khối u. Nghiên cứu của chúng tôi tập trung đánh giá tác dụng điều trịung thư của phức bộ  OLV gồm virut dạng vắcxin sởi (measlse) và quai bị  (mump) trên chuột thiếu hụt miễn dịch mang khối ung thư tiền liệt tuyến người.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment