NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CẢI THIỆN ENZYM GANCỦA LAENNEC Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH GAN DO RƯỢU

NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CẢI THIỆN ENZYM GANCỦA LAENNEC Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH GAN DO RƯỢU

 NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CẢI THIỆN ENZYM GANCỦA LAENNEC Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH GAN DO RƯỢU

Dương Quang Huy*; Trần Việt Tú*; Nguyễn Bá Vượng* và CS
TÓM TẮT
Nghiên cứu 78 bệnh nhân (BN) mắc bệnh gan do rượu được điều trị  bằng phác đồ 4 tuần thuốc tiêm laennec có nguồn gốc từ nhau thai người (Công ty JBP Nhật Bản), kết quả cho thấy:
–  Laennec có tác dụng cải thiện enzym gan, thể  hiện giảm nồng độ  ALT và AST sau 2 tuần điều trị  (95,2 ± 52,1 U/l giảm xuống 62,9 ± 47,1 U/l với ALT, 119,7 ± 137,3 U/l giảm xuống 51,1 ± 27,9 U/l với AST, p < 0,001) và tiếp tục giảm sau  điều trị  4 tuần. GGT và bilirubin máu cũng cải thiện rõ.
–  Sau 4 tuần điều trị, 51,3% BN có ALT về  mức bình thường, chỉ  còn 13,8% BN nồng độ AST tăng > 60 U/l. 
–  Thuốc laennec an toàn, không gây ra biến cố  bất lợi có ý nghĩa lâm sàng trong thời gian nghiên cứu

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment