Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ điều trị u bàng quang tiến triển

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ điều trị u bàng quang tiến triển

Tên bài báo:Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ điều trị u bàng quang tiến triển

Tác giả:    Phạm Xuân Thành

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2005    Số:    526            Trang:    38-42

Tóm tắt:    

Từ 4/1998 đến 6/2003 tại Bệnh viện Việt Đức đã phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ cho 46 bệnh nhân nam từ 24 đến 78 tuổi. Tất cả BN đều bị đái máu, đái buốt. Kết quả giải phẫu bệnh: 21 BN u ở giai đoạn xâm lấn PT3 và PT4, 28 BN có mức độ biệt hóa tế bào thấp. Kết quả phẫu thuật: cắt bàng quang toàn bộ 46 BN, đưa 2 niệu quản ra da 25 BN, làm phẫu thuật Bricker 19 BN và tạo hình bàng quang kiểu lamey 2 BN; kết quả tốt 6 BN, trung bình 24 BN, xấu 16 BN. 1 BN phải mổ lại do tắc ruột, áp xe tồn dư tại ổ mủ và 32,6% nhiễm khuẩn vết mổ. Không có BN nào tử vong trong thời gian nằm viện, ngày nằm viện trung bình 14,8 +/- 4,8 ngày. Thời gian theo dõi trung bình 13,5 +/- 10,5 tháng; 13/31 BN có chất lượng cuộc sống tốt hơn trước mổ trong đó 5 BN trở lại làm việc, 12 BN thấy chất lượng cuộc sống không bằng trước mổ.

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ điều trị u bàng quang tiến triển

Leave a Comment