Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết adn từ thân tóc bằng hạt từ tính: ứng dụng trong nhận dạng cá thể

Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết adn từ thân tóc bằng hạt từ tính: ứng dụng trong nhận dạng cá thể

Thân tóc người có thểlà một bằng chứng pháp y quan trọng cho nhận dạng, nhưng phân tích ADN thậm chí cảADN ty thểcũng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp tách chiết ADN từthân tóc nhưdùng phenol/chloroform, dùng muối và dùng hạt nhựa Chelex nhưng các phương pháp này đều gặp những khó khăn vềnồng độvà độsạch ADN sau tách chiết, đặc biệt là một sốchất gây ức chếphản ứng PCR. Do vậy, chúng tôi áp dụng phương pháp tách chiết ADN mới sửdụng hạt từtính. Trình tựcủa 2 vùng siêu biến (HVS1, HVS2) của ADN ty thểtừnhiều mẫu tóc của 18 gia đình người Việt được phân tích và so sánh với nhau để xác định các điểm đa hình. 

Kết quảcho thấy đã tách chiết được ADN ty thểtừthân tóc với nồng độ và độ sạch cao. Trình tựcủa 2 vùng này có tính bảo thủcao trong mỗi phả hệ cũng nhưtính đặc trưng đa hình giữa các phảhệ. Điều này bổsung cơsởkhoa học cho xét nghiệm xác định huyết thống và giám định pháp y dựa trên gen ty thểtách từmẫu thân tóc. 

Trong điều tra hình sự, tóc rụng không còn chân là một trong những loại mẫu vật sinh vật phổbiến nhất. Mẫu thân tóc không còn chøa ADN nhân nhưng có một sốlượng rất lớn ADN ty thể(mtADN) cho phép có thểphân tích chỉcần dùng một thân tóc. MtADN bộc lộrất nhiều đặc điểm đa hình vềtrình tựnucleotide giữa các cá thể, tập trung chủyếu vào vùng siêu biến không mã hóa n»mtrong vùng D-loop, vùng HVS1 và HVS2. Tuy nhiên,tách chiết ADN với nồng độthấp ởmẫu thân tóc gặp rất nhiều khó khăn mà các phương pháp trước đây không thểloại bỏmột sốchất có trong thân tóc gây ức chếphản ứng PCR [9]. Xuất phát từyêu cầu thực tiễn đó, chúng tôi tiến hành đềtài này nhằm cải tiến quy trình tách chiết ADN ty thểtừthân tóc hạt từtính, phân tích và phát hiện các đặc điểm đa hình có giá trịtrong nhận dạng cá thểvà xác định huyết thống.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment