NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP 2E

NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP 2E

NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP 2E.Căn bản về siêu âm cơ xương mang đến nhiều thông tin trong một kích thước nhỏ gọn, mang tính thực tế cao. 

Nó sẽ hướng dẫn các bác sĩ nội trú, bác sĩ lâm sàng và thậm chí các bạn sinh viên y khoa cách thực hiện và đọc các phim siêu âm cơ xương khớp, trong khi đó nhấn mạnh giải phẫu học căn bản cần cho việc thực hành và giải thích siêu âm và các điểm nổi bật cần thiết cho việc chẩn đoán. 

Giải phẫu quan trọng, các khái niệm, bệnh lý và thậm chí các tranh cãi cũng được nhấn mạnh, hơn là chỉ bao quát từ A-Z về siêu âm cơ xương khớp.

+ Tìm câu trả lời nhanh chóng nhờ thiết kế nhỏ gọn và cách tổ chức thông tin khoa học

+ Chẩn đoán phân biệt giữa bệnh lý này với bệnh lý khác nhờ vào việc đánh giá các biểu hiện trên siêu âm của các bệnh lý cơ xương phổ biến

+ Liên hệ kiến thức về giải phẫu với việc phát triển các kỹ thuật siêu âm thành thục. Đây là một điều tuyệt vời đối với các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp trong việc sử dụng siêu âm cơ xương để đánh giá và điều trị các bệnh lý khớp.

NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP 2E

TRÍCH DẪN

Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound, 2nd Edition

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment