NHậN XéT ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và CáC PHƯƠNG PHáP ĐIềU TRị UNG THƯ Dạ DàY GIAI ĐOạN III

NHậN XéT ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và CáC PHƯƠNG PHáP ĐIềU TRị UNG THƯ Dạ DàY GIAI ĐOạN III

NHậN XéT ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và CáC PHƯƠNG PHáP ĐIềU TRị UNG THƯ Dạ DàY GIAI ĐOạN III -IV TạI BệNH VIệN K

Lê Văn Quảng, Tống Thị Minh Thương, Đinh Văn Trực
TóM TắT
Mục  tiêu: Nhận  xét  đặc  điểm  lâm  sà ng,  cận  lâm sàng và các phương pháp điều trị của bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn III  -IV tại Bệnh viện K từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2008.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:Nghiên cứu hồi cứu trên 89 bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn III –IV, được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện K từ 01/ 2007 đến 12/2008.
Kết quả:Tuổi trung bình là 56,2; tỉ lệ nam/nữ là 2,6/1. Triệu chứng cơ năng thường gặp là đau thượng vị 78%; đầy  bụng,  chán  ăn  41,6%;  ợ  hơi  ợ  chua 39,3%;  xuất huyết tiêu hoá 23,6%; táo bón  hoặc ỉa chảy 1,1%. Gầy sút 49,4%, u thượng vị 36,0%. Siêu âm ổ bụng 62,9% thấy  hình  ảnh  khối  thượng  vị; hình  ảnh  hạch  ổ  bụng 18%; hình ảnh di căn gan 10,1%. 7/7 trường hợp phát hiện xâm lấn tại vùng và di căn xa bằng chụp CLVT ổ bụng. Điều trị phẫu thuật 85,4%, chủ yếu là nối vị tràng. Hoá chất bổ trợ 68,4%, chỉ có 3 bệnh nhân có thông tin điều  trị  cụ  thể  phác  đồ  điều  trị  ghi  trong  bệnh  án;  37 bệnh nhân điều trị triệu chứng tại địa phương.Kết  luận: Bệnh  nhân  giai  đoạn  III  chiếm  tỉ lệ cao 66,3%, giai đoạn IV33,7%. Đau thượng vị 91,0%, gầy sút  49,4%;  xuất  huyết  tiêu  hoá  23,6%,  u  thượng  vị 36,0%.  Các  phương  pháp  chẩn  đoán hình  ảnh  phát hiện  u,  hạch, mức  độ xâm lấn chiếm  tỉ lệ cao. Phẫu thuật  nối  mật  ruột  đuợc  thực  hiện  trên  84,6%  bệnh nhân giai đoạn IV và 66,0% bệnh nhân pT4
TàI LIệU THAM KHảO
1. Vũ Hải, Đoàn Hữu Nghị, Nguyễn Văn Hiếu (2001).“Đặc  điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật qua 150 trường hợp ung thư dạ dày tại viện K từ tháng 7/1999 –10/2000”. Tài liệu hội thảo lần 2 -Trung tâm hợp tác nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới về ung thư dạ dày. Hà Nội.
2. Phạm Duy Hiển (2007).“Ung thư dạ dày”. Nhà xuất bản Y học. 10; 15 -16; 22; 75 -76.
3.  Phạm  Duy  Hiển,  Nguyễn  Anh  Tuấn  (2001). “Tình hình điều trị phẫu thuật ung thư dạ dày tại bệnh viện trung ương quân đội 108 từ 1994 –2000”. Tài liệu hội thảo lần 2 –Trung tâm hợp tác nghiên cứu của tổ chức Y tế thế giới về ung thư dạ dày. Hà Nội.
4. Đoàn  Hữu  Nghị,  Vũ  Huy  Nùng,  Vũ  Hải  (2001). “Đánh  giá  giai  đoạn  ung  thư  dạ  dày  qua  một  số  tuyến bệnh viện”.  Tài liệu hộithảo lần 2  – Trung tâm hợp tác nghiên cứu của tổ chức Y tế thế giới về ung thư dạ dày, Bộ Y tế -Tổ chức Y tế thế giới,57 –62.
5. Lê Minh Quang, Đoàn Hữu Nghị (2002).  “Kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tuyến dạ dày tại bệnh viện K từ 1995  –1999”.  Tạp chí Y học thực hành số 13. Nhà xuất bản Y học. 71 –74.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment