Nhận xét đặc điểm thiểu máu và tìm hiểu một sô yếu tố liên quan với tinh trạng thiếu máu ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nhận xét đặc điểm thiểu máu và tìm hiểu một sô yếu tố liên quan với tinh trạng thiếu máu ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

 Nhận xét đặc điểm thiểu máu và tìm hiểu một sô yếu tố liên quan với tinh trạng thiếu máu ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm thiếu máu và một số yếu tố liên quan với tình trạng thiếu máu ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳtại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, gồm 154 bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Kết quả: Có 73,4 % bệnh nhânbị thiếu máu mức độ nhẹ và vừa, không có bệnh nhân thiếu máu nặng.có 53,25% bệnh nhân chưa đạt mục tiêu điều trị cả Hb và Hct.Số lường HC, nồng đọ Hb và Hct có mối tương quan thuận với liều điều trị EPO. Không tìm thấy mối liên quan giữa tình trạng thiếu máu với nồng độ Protein, Albumin, Canxi, Phospho và PTH huyết thanh.
Kết luận:Những bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ chưa đạt mục tiêu điều trị thiếu máu cần được điều chỉnh liêu EPO phù hợp cũng như tìm các nguyên nhân khác phối hợp gây thiếu máu nhằm nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân.
Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, số bệnh nhânthận nhân tạo chu kỳ (TNTCK) ngày càng gia tăng. Thiếu máu ở bệnh nhân TNTCK ngoài nguyên nhân do thiếu hụt erythropoietin (EPO) còn do các nguyên nhân khác phối hợp như thiếu sắt, mất máu trong các buổi lọc máu, suy dinh dưỡng, đời sống hồng cầu giảm… Tình trạng thiếu máu không được điều trị tốt sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống thậm chí có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng của các bệnh nhân. Đê’ có thể điều trị toàn diện cho bệnh nhân TNTCK thì điều trị thiếu máu là một trong những mục tiêu cơ bản và quan trọng nhất [5], [6], [7]. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị thiếu máu ở những bệnh nhânTNTCK. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu: “Nhận xét đặc điểm thiểu máu và tìm hiểu một sô yếu tố liên quan với tinh trạng thiếu máu ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội“.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment