Nhận xét hiệu quả của thuốc tẩy trắng răng sống tại phòng mạch trên cấu trúc hình thái bề mặt men răng dưới kính hiển vi điện tử quét

Nhận xét hiệu quả của thuốc tẩy trắng răng sống tại phòng mạch trên cấu trúc hình thái bề mặt men răng dưới kính hiển vi điện tử quét

Tên bài báo:Nhận xét hiệu quả của thuốc tẩy trắng răng sống tại phòng mạch trên cấu trúc hình thái bề mặt men răng dưới kính hiển vi điện tử quét

Tác giả:    Nguyễn Thị Châu

Tên tạp chí:    Thông tin Y dược

Năm xuất bản:    2009    Số:    6            Trang:    36-39

Tóm tắt:    

Mục tiêu: nhận xét hiệu quả của thuốc tẩy trắng răng sống tại phòng mạch trên cấu trúc hình thái bề mặt men răng dưới kính hiển vi điện tử quét.

Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu in vitro dưới kính hiển vi điện tử quét. Mười răng hàm nhỏ hàm trên được nhổ vì lý do chỉnh nha, được làm sạch với bột Pumice. Bề mặt răng được chia làm 2 theo mặt phẳng đứng dọc, nửa trái được bảo vệ bằng sáp, nửa phải được sử dụng tẩy trắng với thuốc tẩy hydrogen peroxyde 35% được hoạt hóa bằng ánh sáng đèn Halogen 700w/cm2. Thực hiện trong 7 phút và duy trì tiếp xúc với men trong vòng 20 phút. Sau đó được cắt mẫu, được soi dưới kính hiển vi điện tử quét 15Kv tại độ phóng đại 500X, 2000X, 7500X.

Kết quả: hình thái bề mặt men sau khi dùng thuốc tẩy hydrogen peroxyde 35% đã thay đổi sau tẩy trắng. Các hình ảnh mòn, bề mặt xốp, các hố sâu, chỗ lõm, bề mặt không đều, có chỗ bất thường đã xuất hiện.

Kết luận: hình thái bề mặt men thay đổi sau tẩy trắng tại phòng mạch bằng hydrogen 35%. Vì vậy, trên lâm sàng khi sử dụng tẩy trắng tại phòng mạch hết sức cẩn thận.

https://thuvieny.com/nhan-xet-hieu-qua-cua-thuoc-tay-trang-rang-song-tai-phong-mach/

Leave a Comment