NHẬN XÉT QUA 5 TRƯỜNG HỢP NHIỄM PARVOVIRUS B19 SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

NHẬN XÉT QUA 5 TRƯỜNG HỢP NHIỄM PARVOVIRUS B19 SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

NHẬN XÉT QUA 5 TRƯỜNG HỢP NHIỄM PARVOVIRUS B19 SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: nhiễm  Parvovirus  B19 sau ghép thận có thể dẫn tới thiếu máu nặng, kháng với điều trị erythropoietin, xơ hóa cầu thận và thải ghép.  Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô  tả  chùm  ca  bệnh  trên  5  bệnh  nhân  nhiễm  Parvovirus  B19  sau  ghép  thận  tại  Bệnh  viện Bạch Mai. Kết quả: thời gian trung bình nhiễm  Parvovirus  B19 sau ghép thận 3,33 tháng. Nồng độ  Parvovirus  B19  cao  > 107.  2 bệnh nhân  tăng creatinin máu. Bệnh nhân được điều trị  bằng immunoglobuline  IV 0,4 mg/kg/ngày x 3 ngày và thay đổi thuốc ức chế miễn dịch.  Sau điều trị, thiếu máu được cải thiện và creatinin trong giới hạn bình thường.  Kết luận: điều trị sớm và  tích cực nhiễm Parvovirus B19 có thể giảm các nguy cơ biến chứng có thể xảy ra trên thận ghép.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment