NHậN XéT TìNH TRạNG VIÊM MÔ Tế BàO ĐIềU TRị TạI KHOA KHớP BệNH VIệN BạCH MAI TRONG 2 NĂM (9/2009-9/2010)

NHậN XéT TìNH TRạNG VIÊM MÔ Tế BàO ĐIềU TRị TạI KHOA KHớP BệNH VIệN BạCH MAI TRONG 2 NĂM (9/2009-9/2010)

NHậN XéT TìNH TRạNG VIÊM MÔ Tế BàO ĐIềU TRị TạI KHOA KHớP BệNH VIệN BạCH MAI TRONG 2 NĂM (9/2009-9/2010)
Trần Thị Minh Hoa
Bệnh viện Bạch Mai
TÓM TẮT
Mục tiêu: Tìm hiểu về lâm sàng  và xét nghiệm  của bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị viêm mô tế bào tại khoa Khớp Bệnh viện Bạch Mai trong hai năm từ 9/2009-9/2010. 
Đối tương và  phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang và hồi cứu lâm sàng và xét nghiệm của 42 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị viêm mô tế bào tại khoa Khớp bệnh viện Bạch Mai từ 9/2009-9/2019. Kết quả:42 bệnh nhân viêm mô tế bào với tuổi trung bình 58,2, trong đó bệnh nhân nam 27/42 (64,3%) với các triệu chứng lâm sàng nổi bật sưng phù nề lan tỏa, đỏ, đau vùng da tổn thương (100%), với 25/42 (59,5%) bệnh nhân có tổn thương viêm mô tế bào ở phần mềm cẳng chân. 35/42 (83,3%)  bệnh  nhân có các bệnh lý  mạn tính  phối hợp  (Đái  tháo  đường,  gout  mạn  tính,  bệnh  lý  tự miễn…),39/42 (69%) bệnh  nhân có tình trạng phụ thuộc corticoid vàđiều trị thuốc ức chế miễn dịch kéo dài. Xét nghiệm  100%  bệnh  nhân  có  tăng  máu  lắng  và  85,7% 
bệnh nhân có tăng protein C phản ứng.  Kết luận: viêm mô tế bào thường kết hợp với các bệnh khớp mạn tính và tình  trạng  xử  dụng  thuốc  corticoid  và thuốc  giảm  miễn dịch kéo dài, nên cần  được chẩn đoán và điều trị sớm và kịp thời
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment