Nhận xét về các thay đổi khí máu và vai trò của nó đối với chỉ định thông khí nhân tạo trong cơn hen phế quản nặng

Nhận xét về các thay đổi khí máu và vai trò của nó đối với chỉ định thông khí nhân tạo trong cơn hen phế quản nặng

Tên bài báo:Nhận xét về các thay đổi khí máu và vai trò của nó đối với chỉ định thông khí nhân tạo trong cơn hen phế quản nặng

Tác giả:Đặng Quốc Tuấn, Trần Xuân Dung
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1996Số:1Tập:318Trang:22-23
Tóm tắt:
Nghiên cứu 16 bệnh nhân (BN) hen phế quản nặng được theo dõi khí máu tại Bệnh viện Bạch Mai từ 10/1994 đến 8/1995. Thay đổi khí máu trong cơn hen gồm pH: 7,25±0,17; PaCO2: 59,2±10,4 mmHg; PaO2: 95,4±30,0 mmHg. Thay đổi khí máu ngoài cơn hen gồm pH: 7,42±0,02; PaCO2: 36,8±4,8 mmHg; PaO2: 83,0±26,2 mmHg. PaCO2 bình thường hoặc tăng là dấu hiệu quan trọng để xác định cơn hen nặng. PaCO2 >50mmHg và không giảm xuống sau điều trị bằng thuốc là một trong những tiêu chuẩn có giá trị để chỉ định thông khí nhân tạo (TKNT) ở BN hen nặng. Giảm pH máu trong cơn hen nặng cũng là dấu hiệu quan trọng để xem xét chỉ định TKNT, nhất là pH <73,0.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment