Nhận xét về khẩu phần thực tế của trẻ em nông thôn Thái Bình

Nhận xét về khẩu phần thực tế của trẻ em nông thôn Thái Bình

Tên bài báo:Nhận xét về khẩu phần thực tế của trẻ em nông thôn Thái Bình

Tác giả:    Phạm Ngọc Khái, Trần Thị Lụa, Ninh Thị Nhung, Phạm Thuý Hoà, Hà Huy Khôi

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1993    Số:    2    Tập:    3    Trang:    70-76

Tóm tắt:    

Tác giả đã điều tra khẩu phần 1105 cháu 19-60 tháng tuổi, ở 24 cụm dân cư của 120 xã thuộc 4 huyện đại diện cho các vùng sinh thái của nông thôn Thái Bình. Khẩu phần chủ yếu là gạo và rau, còn thực phẩm nguồn gốc động vật chỉ chiếm xấp xỉ 10%. Mức tiêu thụ thức ăn của nhóm trẻ suy dinh dưỡng (SDD) thấp hơn nhóm đối chứng, do vậy các chất dinh dưỡng trong khẩu phần thấp hơn, hàm lượng protit, năng lượng của nhóm SDD thấp hơn nhóm đối chứng một cách rõ rệt (p<0,05).

Nhận xét về khẩu phần thực tế của trẻ em nông thôn Thái Bình

Leave a Comment