Nhận xét về một vài thay đổi lâm sàng và nghiên cứu trong bệnh đái tháo đường ở nước ta trong vòng 30 năm qua

Nhận xét về một vài thay đổi lâm sàng và nghiên cứu trong bệnh đái tháo đường ở nước ta trong vòng 30 năm qua

Tên bài báo:Nhận xét về một vài thay đổi lâm sàng và nghiên cứu trong bệnh đái tháo đường ở nước ta trong vòng 30 năm qua

Tác giả:    Mai Thế Trạch

Tên tạp chí:    Y học TP Hồ Chí Minh

Năm xuất bản:    1997    Số:    2            Trang:    4-10

Nghiên cứu 391 bệnh án đái tháo đường (ĐTĐ) tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ 1966-1979, so sánh kết quả với các tổng kết lâm sàng và điều tra dịch tễ học ở các miền khác nhau. ĐTĐ trước kia rất hiếm chỉ chiếm <1% số BN điều trị tại bệnh viện. Dịch tễ học ĐTĐ ở Việt Nam ngày nay cũng mang tính chất chung của ĐTĐ trên thế giới. BN ĐTĐ béo hơn so với trước. Một số BN đặc biệt như ĐTĐ liên quan đến suy dinh dưỡng. Trong các điều tra cơ bản có <50% BN ĐTĐ được chẩn đoán trước. Vì thế nghiệm pháp tăng đường huyết tỏ ra là một phương pháp tốt mà không có nó thì có thể 18% BN ĐTĐ đã bị bỏ qua. Biến chứng nhiễm trùng rất hay gặp. Biến chứng tim mạch, rối loạn lipid máu có chiều hướng gia tăng. Hôn mê do ĐTĐ ít gặp.

Nhận xét về một vài thay đổi lâm sàng và nghiên cứu trong bệnh đái tháo đường ở nước ta trong vòng 30 năm qua

Leave a Comment