Nhịp sinh học của những người cai nghiện ma tuý

Nhịp sinh học của những người cai nghiện ma tuý

Tên bài báo:Nhịp sinh học của những người cai nghiện ma tuý

Tác giả:    Nguyễn Ngọc Kha

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1993    Số:    4            Trang:    26-30

Tóm tắt:    

Điểm qua lịch sử phát triển của thuốc phiện, thuốc giãn cơ, thuốc ngủ, cùng tác dụng các loại thuốc này với cơ thể. Trình bày các khái niệm cơ bản về nhịp sinh học và mô tả nhịp sinh học trên người nghiện ma túy. Các phương pháp cai nghiện ma túy được đề cập gồm giảm liều dần, choáng điện não, phẫu thuật não, điều trị bằng methadon, cai vo, cho ngủ kéo dài, hỗ trợ bằng xoa bóp châm cứu… và phương pháp do tác giả đề ra dựa trên cơ sở thay đổi nhịp sinh học của người nghiện để lập lại nhịp sinh học bình thường. Vài quy luật, khái niệm y sinh học qua kết quả điều trị cai nghiện được nêu gồm: quy luật tự điều chỉnh của sinh vật, tương tác giữa vận động – cảm giác, mạch điện sinh vật, hệ thống tổ chức chính quyết định nhịp sinh học.

Nhịp sinh học của những người cai nghiện ma tuý

Leave a Comment