UNG THƯ PHỤ KHOA, ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ DỰA TRÊN TRƯỜNG HỢP

UNG THƯ PHỤ KHOA, ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ DỰA TRÊN TRƯỜNG HỢP

UNG THƯ PHỤ KHOA, ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ DỰA TRÊN TRƯỜNG HỢP.Hướng dẫn ngắn gọn và thiết thực này cho phép các bác sĩ phụ khoa phân biệt giữa các điều kiện phụ khoa lành tính và ác tính để xác định các tùy chọn quản lý tốt nhất cho bệnh nhân.

Trong ba thập kỷ qua, chuyên nghành sản phụ khoa đã trưởng thành để trở thành một nhóm rộng và đa dạng của kỹ năng và chuyên khoa sâu, rõ ràng có những chẩn đoán và điều kiện trong ung thư phụ khoa làm cho các chuyên gia sản phụ khoa có một mức độ không chắc chắn nhất định, hoặc thiếu sự tự tin trong khả năng hoặc cơ sở kiến thức về quản lý đầy đủ cho bệnh nhân và do đó họ thường chuyển bệnh nhân đến một bác sĩ chuyên khoa ung thư phụ khoa.

Cuốn sách này miêu tả những tiến bộ trong lĩnh vực này và đánh giá quản lý hiện tại của một số các điều kiện phụ khoa để cung cấp cho người đọc sự tự tin cần thiết để đối phó với những vấn đề này.

+ Kịch bản trường hợp để cung cấp bối cảnh thực tế cho thực hành lâm sàng

+ Những lưu ý về bệnh học để hỗ trợ các kết quả chẩn đoán

+ Hướng dẫn quản lý cho các học viên sản phụ khoa cho phép đưa ra các kết quả tốt nhất cho bệnh nhân của họ

+ Mỗi chủ đề được giới thiệu với một tổng quan ngắn gọn, tiếp theo là kịch bản dựa trên-trường hợp thảo luận về việc quản lý cụ thể của các vấn đề phổ biến.

Cuốn sách này sẽ là tham khảo lý tưởng cung cấp cho các bác sĩ phụ khoa tổng quát các thông tin cần thiết để quản lý các điều kiện và xác định các tình huống cần đến sự tư vấn hoặc giới thiệu cho một bác sĩ chuyên khoa ung thư phụ khoa để đem lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân của họ.

UNG THƯ PHỤ KHOA, ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ DỰA TRÊN TRƯỜNG HỢP

TRÍCH DẪN

Gynecological Cancer Management: Identification, Diagnosis and Treatment

Daniel Clarke-Pearson, John Soper

Price: $110.95

Hardcover: 208 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (December 8, 2009)

Language: English

ISBN-10: 1405190795

ISBN-13: 978-1405190794

UNG THƯ PHỤ KHOA, ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ DỰA TRÊN TRƯỜNG HỢP

Leave a Comment